DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Klassificerade dödsorsaker

Nedan visas hur de normerade dödsorsakerna har klassificerats. Sortering kan ske på kolumnen Klassificering och Antal genom att trycka på kolumnnamnen. Sök på enstaka ord med hjälp av Ctrl+F.

KlassificeringAntalNormerade dödsorsaker
addisons sjukdom2morbus addisoni (2)
alkoholbruk445akut alkoholförgiftning (22) alkoholförgiftning (6) alkoholism (23) alkoholsjukdom (4) av starka drycker belastad (1) brännvin (10) brännvinsfeber (2) brännvinsrus (1) brännvinssjuka (2) brännvinsslag (3) brännvinssot (1) brännvinsyrsel (1) dryckenskap (40) död i rusigt tillstånd (20) epilepsia potatorum (1) fylleri (74) fyllerifeber (1) följd av dryckenskap (15) följd av rus (1) följd av supande (1) förkvävd av starka drycker (1) försupen (4) förtärande av starka drycker (25) genom drycker åsamkad sjukdom (1) i överlastat tillstånd (2) ihjälsupen (1) intoxicatio ex alkali (1) kronisk alkoholism (120) långvarigt bruk av brännvin (1) långvarigt brännvinsnjutande (1) malum potti (2) methomania (1) missbruk av starka drycker (1) omåttlig förtäring av starka drycker. (1) omåttlig törst (1) omåttligt brännvinssupande (1) omåttligt drickande (1) spritmissbruk (5) starka drycker (18) supande (18) supit ihjäl sig (1) tärande sjukdom av brännvin (1) under onyktert tillstånd (1) utsvävning i mat och dryck (1) vino c dedicus (1) överlastad av brännvin (2) överlastad av starka drycker (3)
amputation6amputation (3) amputation av arm (1) benamputation (1) följd av amputation (1)
andnöd3544andtäppa (814) asphyxia (3) astma (118) astma acuta (1) astma bronchiale (27) astma bronchiale nervosa (2) astma gravis (1) astma nervosa (2) astma pulmonum (3) astma thymicum (1) bröstförträngning (1) bröstklämma (11) bröstkramp (26) bröstkvav (2387) brösttrång (2) brösttäppa (2) kronisk andtäppa (1) långvarigt bröstkvav (2) stickfluss (124) stickslag (1) trångbröstighet (15) bröstkvav (2387)
barnkvävning1124barnkvävning (22) död av våda hos amman (1) död av våda i vaggan (2) död hos föräldrarna (16) död hos föräldrarna i sängen (4) död hos modern (362) död hos modern av försummelse (14) död hos modern av våda (8) död hos modern i sängen (65) död hos modern i sömnen (2) död hos modern om natten (1) död i vaggan (1) död vid moderns bröst (2) ihjälkramad under sömnen (1) ihjällegad (24) ihjällegad av amman (1) ihjällegad av föräldrarna (1) ihjällegad av modern (36) ihjällegad av våda (1) kvävd av amman (5) kvävd av amman av våda (1) kvävd av föräldrarna (4) kvävd av föräldrarna av våda (3) kvävd av föräldrarna i sömnen (1) kvävd av kläderna i vaggan (1) kvävd av modern (170) kvävd av modern av våda (66) kvävd av modern av våda i sängen (9) kvävd av modern i sängen (7) kvävd av modern i sömnen (67) kvävd av modern strax efter födelsen (2) kvävd av våda (2) kvävd av våda i sängen (3) kvävd av våda i sömnen (12) kvävd genom moderns oaktsamhet (2) kvävd hos fostermodern (1) kvävd hos föräldrarna (14) kvävd hos modern (103) kvävd hos modern av våda (25) kvävd hos modern i sängen (15) kvävd i sandhög (1) kvävd i sängen (4) kvävd i sängen av vårdslöshet (1) kvävd i sömnen (35) kvävd vid moderns bröst (3) moderns vållande (2) mördad av modern genom kvävning (1) kvävd av våda (2) kvävd i sängen (4)
barnsjukdom12423barnkoppor (8) barnkrämpor (76) barnplågor (1) barnsjukdom (1282) barnsjukdom i magen (1) barnsot (1) barnsvaghet (1) hastig barnsjukdom (1) hetsig barnsjukdom (1) häftig barnsjukdom (1) krampaktig barnsjukdom (2) känd barnsjukdom (7) långvarig barnsjukdom (5) långvariga barnkrämpor (2) oangiven barnsjukdom (176) okänd barnsjukdom (10840) tärande barnsjukdom (1) ökänd barnsjukdom (17) barnkoppor (8)
ben- och liggsår144bensår (26) brandigt liggsår (3) decubitus (55) decubitus acuta (1) decubitus gravis (1) kroniskt bensår (1) liggsår (26) rötsår (23) sura ben (2) ulcus cruris (6)
benröta237benetter i ryggen (1) benröta (180) benröta i gommen svalget och strupen (1) benröta i huvudet (2) benröta i höften (1) benröta i hörselbenet (1) benröta i knäled (1) benröta i käkarna (1) benröta i låret (1) benröta i nyckelbenet (1) benröta i ryggkotorna (1) benröta i ryggraden (5) benröta i skenbenet (2) brand i vänstra foten (1) caries (8) caries cruris (1) caries i pars petrosa av tinningsbenet (2) caries maxilla superioris (1) caries osseum (2) caries osseum femoris (2) caries ossis pelvis (2) caries partis petrosus (1) caries processi transversi (1) caries vertebrae dorsalis (2) ledgångsbenröta (1) långvarig benröta (3) osteomyelitis (3) osteomyelitis acuta (3) osteomyelitis chronica (2) osteomyelitis femur sinistra (1) osteomyelitis septica (1) osteomyetitis acuta (1) osteomyetitis acuta femur dextra (1)
benuppmjukning1benuppmjukning (1)
beriberi1beri-beri (1)
blindtarmsinflammation66appendicit (3) appendicitis acuta (7) appendicitis gangreana (5) appendicitis perforata (1) blindtarmsinflammation (46) följd av blindtarmsoperation (1) typhlitis (3)
blodbrist259anaemia cerebri (7) anaemia gravis (1) anaemia perniciosa (13) anaemia perniciosa progressiva (4) anaemia pulmonum (1) anemi (36) bleksot (48) blodbrist (26) blodbrist i hjärnan (1) blodfattigdom (2) blodsvaghet (1) chlorosis (7) chlorosis anemia (2) clorosis (1) hjärnanaemi (1) häftig vitsot (1) progressiv perniciös anemi (3) vitsot (104)
blodcancer20blodkräfta (7) leucocythemia (1) leukemi (10) myeloisk leukemi (1) tetanus (1) tetanus (1)
blodfläckssjukdom14blodfläcksjukdom (1) morbus maculosus (1) morbus maculosus werlhofi (10) Werlhofs blödarsjuka (1) Werlhofs sjukdom (1)
blodförgiftning182febris septica (1) pyaemia (67) sepsis (6) septichaemia (64) septichaemia acuta (1) septichaemia corigolatis (1) septicopyemia (3) septisk infektion (1) varfeber (33) varförgiftning (3) variola septichaemia (1) varsänkning (1) varsänkning (1)
blodpropp144blodkastning (4) blodkärlspropp (7) blodkärlstillstängning (4) blodpropp (41) blodpropp i benet (1) blodpropp i hjärnan (11) blodpropp i hjärtat (1) blodpropp i huvudet (1) blodpropp i lungpulsådern (1) blodpropp i vänstra benet (1) blodådertilltäppning (1) coagulatio pedis ambor (1) embolia (9) embolia arteriae crural (1) embolia arterialis pulmonum (2) embolia arterialium (1) embolia cerebri (22) embolia fossae sylviae dextrae (1) embolia pulmonum (1) embolia vena iliacae sinistra (1) hjärnemboli (2) propp i blodkärlen (1) pulsådertilltäppning (2) thromboendocarditis acuta (1) thrombos (16) thrombosis arteriae pulmonalis (4) thrombosis cavernous sinus (1) thrombosis cerebri (4) thrombosis venae (1)
blodupphostning180blodblandad upphostning (1) blodhopning (1) blodhosta (28) blodkräkning (11) blodsalivering (1) blodspottning (61) blodupphostning (2) bloduppkastning (19) blodupplösning (1) haematemesis (4) haemopthysis iteratus (1) haemoptysis (49) haemoptysis pulmonum (1) haematemesis (4)
blodåderinflammation20blodåderinflammation (2) endarteritis (2) endarteritis chronica (9) periphlebitis (1) phlebitis (4) phlebitis pulmonum (1) åderinflammation (1)
blodöverfyllnad177blodkongestion (1) blodkongestion till hjärnan (4) blodkongestion till huvudet (4) blodkongestion till lungor (3) blodslag i lungorna (1) blodstockning (4) blodstockning i bröstet (1) blodstockning i hjärtat (1) blodstockning i lungorna (1) blodstockning i urinblåsan (1) blodstoppning i bröstet (1) blodträngning (2) blodträngning till hjärnan (22) blodträngning till lungorna (6) blodträngning till ryggmärgen (3) blodöverfyllnad i hjärnan (3) blodöverfyllnad i lungorna (2) congestio (3) congestio cerebri (18) congestio cerebri acuta (1) congestio cerebro-meninges (1) congestio meningea (1) congestio pulmonum (9) congestiones (1) conqvassatio cerebri (1) conqvassatio cerebri casus mortiferi (1) conqvassatio cranii (1) conqvassatio cranii casus mortiferi (1) hjärnkongestion (31) hjärtkongestion (1) hyperaemia (5) hyperaemia cerebri (9) hyperaemia colli suppurativa (1) hyperaemia pulmonum (5) lunghyperaemi (1) lungkongestion (4) lungslag (21) njurkongestion (1)
blåskatarr140blåsinflammation (21) blåskatarr (41) blåskärlsinflammation (1) blåssjukdom (2) brand i urinblåsan (1) cystitis (31) cystitis acuta (2) cystitis chronica (27) cystitis purulenta (1) cystitis suppurativa (1) kronisk blåsinflammation (3) kronisk blåskatarr (9) blåssjukdom (2)
blödarsjuka17bloddissolution (2) blödarsjuka (5) dissolutio sanguinis (3) haemophilia (6) hemofili (1)
blödning1710blodflöde (39) blodflöde från huvudet (1) blodflöde genom näsa och mun (1) blodförgiftning (1) blodförlust (11) blodförlust av våda (1) blodgång (343) blodsprång (3) blodsprång från tungan (1) blodsprängning i hjärnan (2) blodstörtning (896) blodsår (1) blodutgjutning (1) blodutgjutning i bröstet (1) blodutgjutning i hjärnan (8) blodutgjutning i hjärtsäcken (1) bloduttömning (1) blodviten (1) blodväxt i magen (1) blödning (17) blödning i rectum (1) blödning vid naveln (1) bukblödning (1) epistaxis (3) flöde (2) flöde i halsen (1) flöde i tänderna (1) förblödning (45) förblödning från stolgången (1) förblödning genom naveln (1) förblödning i hjärnan (4) förblödning i inälvorna (1) förblödning under grossess (1) förblödning ur naveln (1) grasserande blodgång (5) haemorrhagia (46) haemorrhagia acuta (1) haemorrhagia bronchialis (5) haemorrhagia cavum tympani sinistra (1) haemorrhagia in providitarem (1) haemorrhagia interna (9) haemorrhagia intestinalis (9) haemorrhagia intracranialis (1) haemorrhagia ligamentii latum uteri sinistra (1) haemorrhagia meningea (1) haemorrhagia profuso consecutiva (1) haemorrhagia pulmonum (31) haemorrhagia pulmonum acuta (1) haemorrhagia spontanea (1) haemorrhagia umbilicalis (1) haemorrhagia uteri (4) haemorrhagia ventriculi (1) haemorrhagia vesica urinaria (1) hjärtförblödning (1) häftig blodgång (2) inre blödning (9) internal haemorrhagia (1) invärtes förblödning (7) kronisk lungblödning (1) leverblödning (1) lungblödning (68) lungförblödning (1) lungsäcksblödning (1) långvarig blodgång (2) långvarigt blodflöde (1) magblödning (12) melaena (1) metrorrhagia (5) navelblod (1) navelförblödning (1) njurblödning (1) näsblod (41) pachymeningitis haemorrhagica (1) plötslig lungblödning (1) purpura haemorrhagica (1) ryggmärgsblödning (3) subaraknoidal blödning (1) tarmblödning (24) åderbristning (2) åderbristning i huvudet (1) åderbråcksförblödning (1) ådersprång (1) ådersprängning i huvudet (1) blodförgiftning (1)
bristsjukdom119bristsjukdom (5) frossälta (3) likskärven (1) skärven (42) älta (64) ältfeber (1) ältfrossa (2) ältsjukdom (1)
brustet blodkärl43aneurysma (2) aneurysma aortae (17) aneurysma aortae ruptura (3) aneurysma arteriae (1) aneurysma arteriae pulmon sinistra (1) blodkärlsbristning (3) blodkärlsbristning i huvudet (1) blodåderbristning (1) brusten blodådra i huvudet (1) brusten pulsådersvulst (1) brusten ådra (1) brustet blodkärl (1) brustet blodkärl i hjärnan (1) brustet kransaneurysma (1) brustet pulsåderbråck (2) hjärtaneurism (1) pulsåderbristning i lungsäcken (1) ruptura aneurysma (1) ruptura arcus aortae (1) ruptura arteriae carotis (1) åderbristning i bröstet (1)
bråck727blodåderbråck (1) brandigt bråck (5) brandigt inklämt bråck (1) bråck (474) bråck i underlivet (1) bråckinflammation (2) bråckkolik (1) bråckskada (2) följd av bråck (3) gammalt bråck (1) hernia (3) hernia cruralis (1) hernia cruralis dextra incarcerata (2) hernia cruralis gangraenosa (1) hernia cruralis incarcerata (3) hernia cruralis sinistra incarcerata (2) hernia incarcerata (35) hernia incarcerata gangraenosa (1) hernia inguinalis (6) hernia inguinalis dextra (1) hernia inguinalis dextra incarcerata (1) hernia inguinalis incarcerata (4) hernia inguinalis sinistra (1) hernia intestinalis (4) hernia intistinalis incarcerata (2) hernia peritonitis (1) hetsig bråckspänning (1) hjärnbråck (2) inklämt brandigt bråck (1) inklämt bråck (74) inklämt hernia incarcerata (1) inklämt kruralbråck (1) inklämt ljumskbråck (6) inklämt lårbråck (1) inklämt navelbråck (2) inklämt tarmbråck (1) inspärrat bråck (20) ljumskbråck (7) medfött bråck (1) meningo cele (1) navelbråck (8) nedfallet bråck (1) post hernia incarcerata (1) pulsåderbråck i bröstet (1) pungbråck (3) tarmbråck (19) utvidgning av stora livspulsådern (1) vattenbråck (2) åderbråck (12) åderbråck i ansiktet (1)
bränd på bål2bränd på bål (2)
brännskador542brinnande fotogenlampa (1) bränd av kokhet lut (1) bränd i gruva (1) brännskada (159) brännskada vid eldsvåda (15) brännskador på benen (1) brännskador på bålen (1) combustio (27) combustio av våda (1) combustio brachii dextra (1) combustio esofagi (1) combustio totalis (1) druckit skållhett kaffe (2) dödad av ånga (1) eldsvåda (54) fall i elden (3) följd av brännskada (4) följd av brännsår (1) följd av skållning (1) förbränd (24) förbränd av fotogenolja (1) förbränd av våda (3) förbränd av våda med gasolja (1) förbränd i ansikte och händer (1) förbränd i drank (1) ihjälbränd (59) ihjälbränd av våda (4) ihjälbränd vid eldsvåda (3) ihjälskållad (6) ihjälskållad av våda (1) innebränd (78) innebränd vid eldsvåda (29) innebränd vid mordbrand (2) innebränd vid vådeld (1) inre brännskada (2) inre förbränning (1) levande uppbränd (1) ljungeld (1) skador efter eldsvåda (1) skållad av het byktunna (1) skållad av het drank (1) skållad av het mat (1) skållad av hett vatten (1) skållad av kokt mjölkmat (1) skållad i byklut (1) skållad i en drankkista (1) skållad i kokande lut (1) skållad i mäskkar (1) skållad på bröstet (1) skållan av het mat (1) skållning (31) skållning av våda (2) sönderkokad (1) tände eld på sig själv (1)
bröstfeber6906bröstfeber (6863) hetsig bröstfeber (16) häftig bröstfeber (19) inflammatorisk bröstfeber (2) remittent bröstfeber (4) tärande bröstfeber (2)
bröstinflammation2739akut bröstinflammation (2) bröstinflammation (2733) följd av bröstinflammation (1) högersidig bröstinflammation (2) kronisk bröstinflammation (1)
bröstsjukdom25141bröstkvav (8) akut bröstlidande (1) akut bröstsjukdom (22) bröstaffektion (2) bröstflen (1) bröstkrämpor (5) bröstkvav (8) bröstlidande (1190) bröstplågor (29) bröstsjukdom (19358) bröstslag (1) bröstsmärta (3) bröstsot (8) bröstsvaghet (38) bröstvärk (3933) bröståkomma (45) dåligt bröst (4) fördärvat bröst (30) försvagat bröst (1) hastigt bröstlidande (1) hektisk bröstsjukdom (2) hetsig bröstsjukdom (9) häftig bröstsjukdom (44) häftig bröstvärk (27) häftigt bröstlidande (1) kort bröstlidande (1) kronisk bröstsjukdom (200) kronisk bröstsvaghet (1) kroniskt bröstlidande (32) långvarig bröstsjukdom (47) långvarigt bröstlidande (73) okänd bröstsjukdom (10) ont i bröstet (10) sticksår i bröstkorgen (1) stockning i bröstet (1) tärande bröståkomma (1) utsot i bröstet (1)
buk- och bukhinneinflammation679akut peritonit (2) buk- och maghinneinflammation (1) bukhinneinflammation (199) bukinflammation (23) buksäcksinflammation (1) kronisk bukhinneinflammation (5) kronisk bukinflammation (2) kronisk peritonit (1) metritis (7) metroperitonitis (9) metroperitonitis acuta (1) metroperitonitis puerperalis (4) perforationsperitonit (4) peritonitis (303) peritonitis acuta (53) peritonitis adhaesiva (2) peritonitis chronica (22) peritonitis circumscripta (1) peritonitis diffusa (4) peritonitis diffusa suppurativa (1) peritonitis exudativa (1) peritonitis perforativa (3) peritonitis puerperalis (17) peritonitis purulenta (4) peritonitis septica (4) peritonitis suppurativa (1) peritonitis traumatica (1) peritonitis universalis (2) peritonitis universalis purulenta (1)
bulor, bölder, svullnader och svulster2300abscess (12) abscess i låret (1) abscess i magen (1) abscesser i foten (1) abscessus abdominalis (1) abscessus axillae (1) abscessus capilliti (1) abscessus cerebri (22) abscessus colli (2) abscessus diffusa (1) abscessus femoris (2) abscessus genu (1) abscessus hepatis (2) abscessus in regione umbilicali (1) abscessus inguinalis dextra (1) abscessus mastioditis dorsi (1) abscessus nativum (1) abscessus pedis (1) abscessus perinei (1) abscessus pulmonum (5) abscessus pulmonum sinistri (1) abscessus regionis costa sinistrae (1) abscessus regionis temporalis (1) abscessus retropharyngealis (4) abscessus stercoralis (2) abscessus subphrenicus (2) absesser i bäckenbenet (1) akut flegmonös ansvällning av salivkörtlarna (1) ansiktsböld (1) ansiktssvullnad (5) ansiktssvulst (1) armböld (2) armsvulst (3) avriven finne (5) bensvullnad (6) bensvulst (12) blodböld (3) blodkräfta i armen (1) blodsvullnad (1) blodsvulst (1) blygdväxt (1) brandböld (7) brosksvulst (1) bröstbulnad (1) bröstböld (7) bröstsvullnad (11) bröstsvulst (11) bulnad (32) bulnad bakom örat (1) bulnad i fot och knäled (1) bulnad i hjärnskålen (1) bulnad i högra handen (1) bulnad i örat (1) bulnade knäleder (1) bäckenabscess (1) böld (1) böld i högra sidan (1) böld i ljumsken (1) böld i sidan (2) böld på ena axeln (1) böld vid huvudet (1) böld vid högra bröstet (2) bölder (210) carbunculus (10) carbunculus gangraenosa (2) carbunculus labium suppurativa (1) carbunculus nasi (1) enchondroma malignum (1) farlig bröstsvullnad (1) fibrös svulst på livmodern (1) finne (2) fistelaktig svulst (1) fistelaktiga bölder (1) flytböld (1) fotsvullnad (9) fotsvulst (1) furunculosis (8) furunculosis universalis (1) följd av avriven finne (1) halsabscess (3) halsbränna (1) halsbulnad (5) halsböld (71) halssvullnad (55) halssvulst (75) halsväxt (3) het svulst (4) hetsig ansiktsssvulst (1) hetsvulst (13) hjärnabscess (9) hjärnböld (2) huvudbulnad (3) huvudböld (8) huvudpolyp (1) huvudsvullnad (9) huvudsvulst (10) häftig kroppssvullnad (1) hävelse (5) inflammerad finne (3) inslagen brandböld (1) invärtes böld (8) invärtes huvudböld (1) invärtes svullnad (2) invärtes svulst (2) kall svullnad (1) karbunkel (16) karbunkel i ansiktet (1) karbunkel i nacken (4) knäsvulst (3) knölsjukdom (1) kroppssvullnad (80) kroppssvulst (51) kvävd av halsböld (1) körtelsvulst (4) leverabscess (3) leverbulnad (3) leverböld (2) leversvulst (1) lipoma (2) livmoderssvulst (1) lungabscess (1) lungböld (13) lungsvulst (1) långvarig böldsjukdom (1) långvarig halssvullnad (1) långvarig svullnad (1) långvarig svulst (2) lårabscess (1) lårsvulst (1) magbulnad (3) magböld (6) magpolyp (1) magsvullnad (31) magsvulst (59) metastaser (4) metastasis inferiori (1) metastatisk abscess i levern (1) multipla abscesser (3) munbulnad (1) nackböld (1) navelsvullnad (1) ondsår (10) pemphigus (15) pemphigus maligna (2) pemphigus neonatorum (4) pemphigus vulgaris (2) phlegma articularis (1) phlegmasia alba dolens puerperalis (1) phlegmatös affektion (1) phlegmon i armen (1) phlegmone (22) phlegmone antecruris dextra (1) phlegmone brachii (1) phlegmone colli (4) phlegmone cruris (1) phlegmone cruris sinistra (1) phlegmone faciei (1) phlegmone femoralis (5) phlegmone pectoris (1) phlegmone peritonei gangraena (1) phlegmone regionis abdominalis (1) phlegmone regionis analis (1) phlegmone regionis dorsalis (1) phlegmone regionis pars petrose sinistrae (1) phlegmone regionis scrotalis (1) phlegmone sublingual (1) psoasabscess (1) pulsådersvulst (4) pustula maligna (1) ryggböld (2) ryggknutor (1) ryggkontusion (1) rötböld (2) rötbölder (9) rötbölder i halsen (1) skorbutiska svullnader (1) stercoral abscess (1) strupböld (1) strupkörtelsvulst (1) strupsvulst (4) svalgbulnad (1) svalgböld (1) svampsvulst (1) svampväxt i ögat (1) svampväxter (2) svullnad (485) svullnad i högra handen (1) svullnad i lederna (1) svullnad i lår (1) svullnad i lår och fötter (1) svullnad i magen (1) svullnad i munnen (1) svullnad i nedre delen av kroppen (1) svullnad i scrotus (1) svullnad i stortån (1) svullnad i vänster arm (1) svullnad i vänster lår (1) svullnad i ögon och ansikte (1) svullnad på ena sidan (1) svullnad som gick nedåt bröstet (1) svulst (572) svulst genom kinden (1) svulst i bukhåla (1) svulst i bukväggen (1) svulst i ljumsken (1) svulst i svalget (1) svulst i vänstra sidan (1) svulst vid ena örat (1) svulstsjukdom (2) sänkningsabcess (1) tandsvulst (1) underlivssvullnad (5) underlivssvulst (5) uppslagen kroppssvullnad (1) uppslagen svullnad i fötterna (1) uppslagen svulst (2) uppsvullnad (1) uppsvälld mage (1) utgjutning (1) utgjutning i bröstet (1) utgjutning i bukhålan (1) utgjutning i hjärnan (2) utgjutning i hjärtat (1) utgjutning i hjärtsäcken (3) utgjutning i livmodern (1) utgjutning i lungsäcken (1) utgjutning inom huvudskålen (2) utgjutning på huvudskålens botten (1) utvärtes böld (1) utväxt i munnen (2) utväxt på ena armen (1) vattuaktig svullnad (1) vit svulst (1) växt på benet (1) växt på låret (1) äggstockssvulst (3) äggvitesvulst (1) ögonsvullnad (1) öronböld (2) fistelaktiga bölder (1) halsväxt (3) utgjutning inom huvudskålen (2) utgjutning i hjärnan (2) halsbränna (1)
cysta9cysta ovarii (9)
danssjuka12chorea (2) chorea acuta (1) convulsiones choreiformis (1) danssjuka (2) krampdans (4) nervdans (1) st. veits-dans (1)
delirium127brännvinsraseri (3) delirium (18) delirium acuta (1) delirium potatorum (2) delirium tremens (98) fyllerigalenskap (5)
depression33depressio mentis (1) depression (1) hypocondri (3) letargi (1) melancholia agitata (2) melankoli (15) psykisk depression (1) religiöst grubbel (2) sorg (3) sorg och bekymmer (1) tungsinne (1) vanmakt (1) varit sjuk och grubblande (1) hypocondri (3)
diabetes283coma diabeticum (6) diabetes (24) diabetes insipidus (2) diabetes mellitus (65) diabetes mellitus acuta (1) kronisk sockersjuka (1) långvarig sockersjuka (1) sockersjuka (183)
diarré1436akut diarré (7) blodig diarré (2) diarre (4) diarré (751) diarrhoea acuta (1) diarrhoea cruenta (1) diarrhoea perforatorio (1) durklopp (77) dålig mage (1) inflammatorisk diarré (1) kronisk diarré (65) lienteri (3) långvarig diarré (6) långvarig utsot (1) löst liv (2) tarmrev (1) utsot (512) dålig mage (1)
difteri6765angina (34) angina crouposa (1) angina diphtheritica (30) angina diphtheritica nervosa (2) angina faucium (2) angina ludovici (2) angina maligna (6) angina membranacea (63) angina pectoris (1) angina phlegmonosa (3) angina septicaemia (1) angina tonsillaris (3) angina tonsillaris suppurativa (3) croup (374) cynanche submaxillaris (1) difteri (3096) difteri i strupen (1) difteri i svalg och luftstrupe (1) difteri i svalget (2) difteria chronica (1) difteria laryngis (3) difteritisk halsinflammation (5) diphteria faucium (9) diphteria laryngis (1) diphteria maligna (2) diphteritis crouposa (1) följd av difteri (7) halsdifteri (1) laryngitis diphtheritica (1) laryngitis membranacea (15) post diphteritis (3) scarlatina angina (2) septikemisk strypsjuka (1) strypsjuka (3087)
dragsjuka162dragsjuka (161) krampkolik av mjöldrygor (1)
drunkning6453avhänt sig livet genom att kasta sig i å (1) avhänt sig livet genom drunkning (26) drunknad (4423) drunknad av våda (848) drunknad av våda i kanal (1) drunknad av våda i källa (3) drunknad av våda i märgelgrav (5) drunknad av våda i sjön (11) drunknad av våda i strömmen (1) drunknad av våda i torvgrav (4) drunknad av våda i å (11) drunknad av våda under segling (2) drunknad av våda vid bad (8) drunknad då isen brast (1) drunknad från brinnande ångskepp (1) drunknad genom eget förvållande (1) drunknad i balja (8) drunknad i brunn (55) drunknad i bäck (1) drunknad i damm (12) drunknad i ett dike (1) drunknad i grop (5) drunknad i gruva (1) drunknad i gödselhög (1) drunknad i hamn (2) drunknad i kalkgrop (1) drunknad i kanal (1) drunknad i källa (15) drunknad i lergrav (7) drunknad i lerhåla (2) drunknad i märgelgrav (24) drunknad i otät båt (1) drunknad i sandgrav (1) drunknad i sjön (115) drunknad i sjön under tjänstgöring (1) drunknad i strömmen (1) drunknad i torvgrav (16) drunknad i vak (2) drunknad i vattengrav (3) drunknad i vattengrop (1) drunknad i vattenhål (1) drunknad i vattenkar (1) drunknad i vattenpöl (3) drunknad i vattenså (3) drunknad i vattenämbar (2) drunknad i å (58) drunknad i älv (1) drunknad till havs (33) drunknad under fiske (12) drunknad under isen (12) drunknad under patrullering (3) drunknad under segling (5) drunknad under simning (1) drunknad under sjöresa (13) drunknad under skridskoåkning (13) drunknad under storm (4) drunknad under vansinne (1) drunknad under åkning på isen (1) drunknad utomlands (7) drunknad vid bad (76) drunknad vid färja (1) drunknad vid förlisning (2) drunknad vid jakt (1) drunknad vid kvarn (6) drunknad vid segling (4) drunknad vid skeppsbrott (11) drunknad vid svag is (4) drunknat på isen (3) dränkt av modern strax efter födelsen (1) dränkt i vattenkärl (1) dränkt sig (66) dränkt sig av våda (3) dränkt sig i brunn (10) dränkt sig i märgelgrav (1) dränkt sig i sjön (1) dränkt sig i å (3) dränkt sig med uppsåt (3) dränkt sig under sinnesrubbning (1) död av våda i brunn (2) död av våda vid bad (1) död i brunn (13) död i båt (1) död i bäck (4) död i en ström (1) död i kanal (2) död i källa (3) död i vak (1) död i vatten (1) död i vattendrag (1) död i å (17) död på sjön (85) död på sjön genom olyckshändelse (12) död under fiske (8) död under sjöresa (1) död vid bad (1) död vid källa (1) död vid skeppsbrott (1) död vid å (1) fall i brunn (32) fall i bryggkar (1) fall i källa (5) fall i lergrav (1) fall i sjön (4) fall i strömmen (1) fall i vatten (1) fall i vattengrav (2) fall i vattenhåla (1) fall i vattentank (1) fall i å (3) fall överbord (28) följder av oförsiktig badning (1) förlisning (10) gått ner sig på isen (4) ihjälfrusen på sjön (1) kastade sig i källa (1) kastat sig i barkkar (2) kastat sig i brunn (5) kastat sig i sjön (2) kastat sig i torvmosse (1) kastat sig i å (5) kastat sig överbord (1) kvävd av vatten (1) kvävd av våda under vatten (1) kvävd i en vattentäkt (1) kvävning i vatten (15) kvävning i vatten av våda (1) körde ner sig i sjön (1) omkom på sjön (1) omkommen i vatten (2) självmord genom drunkning (51) självmord genom kvävning i vatten (2) sjönöd (3) sjöolycka (1) skadad under sjöresa (1) skeppsbrott (7) stupat i strömmen (1) submersio (40) submersio av våda (9) submersio genom egen handåverkan (1) submersio i havet (1) sänkning (3) sänkt (5) sänkt av våda (2) sänkt av våda i kanal (1) sänkt i å (2) sänkt sig (15) sänkt sig av våda (11) sänkt sig i damm (1) sänkt sig i källa (1) sänkt sig i sjö (1) sänkt sig i å (1) sänkt sig med vilja i å (1) upptagen ur sjön (1) överseglad (1) död av våda vid bad (1) död vid bad (1) skeppsbrott (7)
dysenteri6856blodsot (359) dysenteri (68) grasserande blodsot (4) häftig rödsot (2) kronisk dysenteri (1) lantvärnssjuka (1) rödfeber (138) rödsjuka (46) rödsot (6236) tyfoid dysenteri (1)
dödfödd eller förtidigt född15217barnet ej framgånget (6) död i moderlivet (1) dödfödd (14610) embryo (1) förtidigt född (397) icke fullgånget (3) natus mortuus (80) ofullgången (102) ofullständig respiration (1) partus praematurus (11) svaghet efter förtidig födelse (5) förtidigt född (397) ofullständig respiration (1)
dövhet1inte kunnat höra (1)
efter en tids sjukdom35efter en tids sjukdom (8) långvarig sjukdom (1) några dagars sjukdom (19) några månaders sjukdom (5) några veckors sjukdom (2) långvarig sjukdom (1)
emfysem302emfysem (78) emphysema cutanium (1) emphysema pulmonum (132) emphysema pulmonum arteria (1) hjärnemfysi (1) kronisk lungemfysem (2) lungemfysem (86) lungutvidgning (1)
engelska sjukan552engelska sjukan (411) medfödd engelsk sjuka (2) rachitis (139)
epidemisk sjukdom108farsot (106) grasserande farsot (2)
epilepsi609convulsiones epileptiformis (1) epilepsi (184) epilepsia chronica (2) epilepsia gravis (1) epilepsia ideopathicus (1) epilepsia nocturna (1) epileptiforma anfall (1) epileptiforma konvulsioner (2) epileptiska konvulsioner (2) epileptiskt anfall (4) fallandesjuka (91) fallandesot (313) fallit i brott (3) status epilepticus (3)
fall518fall (5) fall från andra våningen (1) fall från berg (1) fall från bjälke (1) fall från brant (2) fall från byggnad (2) fall från byggnadsställning (6) fall från cykel (1) fall från fjärde våningen (1) fall från gunga (2) fall från häst (19) fall från hög höjd (1) fall från höskulle/höstack (10) fall från järnvägsvagn (1) fall från kyrkotak (1) fall från kyrktorn (1) fall från loft (10) fall från spång (1) fall från stege (3) fall från ställning (1) fall från tak (9) fall från trappa (3) fall från tredje våningen (1) fall från träd (13) fall från vagn (31) fall i diket (1) fall i gruva (11) fall i limugn (2) fall i torrdocka (1) fall på fartyg (27) fall på is (2) fall under arbete (1) fall utför trappa (12) fall vid järnväg (1) fall vid kvarn (4) fall vid taktäckning (1) fall vid telefonuppsättning (1) fallit på huvudet (1) fallolycka (310) följd av fall (5) föll utanför stalldörren (1) föll över balja (1) halka (1) halkolycka (2) huvudstupa fall från höskulle/höstack (1) kastat sig ut genom ett fönster (1) kullslagen av träd (1) kullstjälpt (2) störtad av våda (1)
febersjukdom14591akut feber (1) annandagsfeber (1) annandagsfrossa (1) avhänt sig livet i feberyrsel (1) avmattande feber (1) bergfeber (1) brännsjuka (49) böldfeber (2) epidemisk hetsig feber (1) feber (7306) feberfluss (1) feberinflammation (1) febersjukdom (262) feberslag (1) feberyrsel (136) febris intermittens (3) febris nervosa (1) febris perniciosa (1) febris pulmonum (1) frisel (53) förvandlande feber (1) gastrisk feber (1) gastrisk frossfeber (1) gångbar feber (9) gångbar hetsig feber (1) halsfeber (4) hastig feber (2) hetsig feber (4933) hetsig febersjukdom (8) hetsig huvudfeber (2) hjärtfeber (7) huvudfeber (226) häftig feber (65) häftigt mattande feber (1) inflammationsfeber (2) inflammatorisk feber (977) intermittent feber (1) invärtes feber (2) kronisk feber (1) köldfrossa (1) lungfeber (4) långsam feber (2) långvarig feber (8) långvarig hetsig feber (1) långvarig tärande feber (2) mattande feber (1) matthetsfeber (5) mesenterisk feber (2) nervös feber (3) nässelfeber (3) okänd feber (15) okänd febersjukdom (4) omväxlande feber (20) remittent feber (329) smittosam feber (3) smygande feber (1) tarmfeber (1) torrfeber (1) tredagarsfeber (4) tredagarsfrossa (1) tredjedagsfrossa (6) tärande feber (49) tärfeber (3) uppsalafeber (31) vitfeber (1) vårfeber (16) växelfeber (6) intermittent feber (1) nässelfeber (3) gastrisk feber (1)
fetma1obesitas (1)
fetthjärta98cor adiposum (59) degeneratio cordis adiposa (1) fettbildning kring hjärtat (4) fettdegeneration i hjärtat (3) fetthjärta (31)
fistlar384fistelaktiga bölder (6) analfistel (1) ansiktsfistlar (1) blodfistel (1) blåsfistel (1) bröstfistel (2) fistel (279) fistel i ansiktet (1) fistel i bröstet (4) fistel i halsen (17) fistel i huvudet (1) fistel i låret (1) fistel i magen (1) fistel i munnen (1) fistel i ryggen (1) fistel i sidan (2) fistel i vänstra sidan (1) fistel i ändtarmen (1) fistel i ögat (1) fistelaktiga bölder (6) fistelaktiga sår (2) fistelsjukdom (4) fistelsvullnad (1) fistelsår (3) fistelvärk (1) fistlar i lår och sida (1) fistula ani (1) fistula palati (2) fistula perurethralis (1) fistula stercoralis (3) fistula uretræ (3) fistula urinosa (1) fistulös sjukdom (3) fistulösa halskrämpor (2) fistulösa skador (1) fistulösa sår i bukväggen (1) flytfistel (1) halsfistel (4) höftfistel (1) inslagen fistel (1) invärtes fistel (2) komplicerad fraktur av underbenet (1) långvarig fistelskada (1) långvarigt fistellidande (1) lårfistel (1) magfistel (1) sårfistel (1) tandfistel (7) tarmfistel (5) thoraxfistel (1) torrfistel (1) urinfistel (1) vattenfistel (1) komplicerad fraktur av underbenet (1)
fläcktyfus857fläckfeber (779) fläcktyfus (7) fältsjuka (19) grasserande fältsjuka (1) hetsig fläckfeber (4) hjärnfeber med fläckar (2) petechialis (1) typhus exanthema (36) typhus petechialis (7) typhus puerperalis (1)
fosterfördrivning3fosterfördrivning (2) fosterförgiftning (1)
frakturer och liknande skador769komplicerad fraktur av underbenet (1) armbrott (2) armen krossad av kvarnsten (1) armen krossad i tröskverk (1) benbrott (74) benbrott av våda (1) benbrott i höftleden (1) brott av skallens bas (1) brott i hjärnskålsbotten (2) brott på halskotan (4) brott på kotpelaren (1) bruten hals (3) bruten rygg (2) brutet nackben av våda (1) brutna revben (1) bröstet krossat av träd (1) bröstet svårt skakat (1) bäckenbensbrott (1) bäckenfraktur (1) compressio cerebri (2) compressio medullae spiralis (1) contusio (12) contusio abdominalis (1) contusio capitis (4) contusio cerebri (7) contusio fractura cranii (1) contusio hepatis (1) contusio medullae spinalis (1) contusio pectoris (1) contusio perinei (1) fall i maskin (2) fractura (7) fractura av våda (1) fractura baseos cranii (21) fractura baseos cranii av våda (2) fractura baseos cranii claviculae sinistra (1) fractura colli femoris (14) fractura columnae vertebralis (7) fractura comminuta (1) fractura comminuta et complicata antecrus (1) fractura comminuta humeri sinistri (1) fractura comminuta osseum capitis (1) fractura complicata (2) fractura complicata antecruris dextra (1) fractura complicata bilateralis (1) fractura complicata comminuta antecruris dextra (1) fractura complicata cranii (1) fractura complicita digitus (1) fractura contusum (1) fractura cordis dextra (1) fractura costarum (4) fractura cranii (26) fractura cranii av våda (3) fractura cubiti sinistri (1) fractura femoris (3) fractura femoris dextra (1) fractura humeri (1) fractura humeri dextra (1) fractura humeri sinistra (1) fractura maxillae (1) fractura ossis capitis (1) fractura ossis cranii (1) fractura ossis frontalis (2) fractura ossis nasalis (1) fractura ossis pariet (1) fractura ossis pelvis (1) fractura ossis temporalis (1) fractura pelvis (1) fractura petro diametrica (1) fractura processus coracoideus (1) fractura vertebralis (3) fraktur på bröstkorgen (1) fraktur på halskotorna (1) fraktur på kranium (1) fraktur på sjunde halskotan (1) fraktur på struphuvudet (1) följd av armbrott (1) följd av benbrott (11) följd av stöt i huvudet (1) gammalt benbrottssår (1) halskotefraktur (1) halskotsluxation (1) hjärnkontusion (2) huvudet krossat av träd (1) huvudkontusion (2) huvudskålsbrott (16) huvudskålsfraktur (4) huvudskålsskada (1) höftfraktur (1) ihjälklämd (15) ihjälklämd av våda (1) ihjälklämd i ångmaskin (1) ihjälklämd vid kvarn (1) ihjälkrossad (4) ihjälkrossad av våda (2) ihjälkrossad vid fällande av träd (1) ihjälmalen (2) ihjälmalen av våda (1) ihjälsparkad (2) ihjälsparkad av häst (75) ihjälstångad (11) ihjältrampad (1) klämd (6) klämd av våda (2) klämd ombord av en kätting (1) klämd vid järnväg (1) klämd över buken genom olyckshändelse (1) knäskålsbrott (1) komplicerad fraktur av underbenet (1) komplicerade frakturer (2) komplicerat benbrott (1) kontrafraktur av huvudskålbenen (1) kontusion (14) kontusion av våda (1) kontusion i hjärnan (1) kontusion i höften (1) kontusion i magen (1) kontusion över bröstet (1) krossad (51) krossad arm (2) krossad av båt (1) krossad av fall (7) krossad av fallande träd (3) krossad av kanonhjul (1) krossad av maskin (1) krossad av nedfallande föremål (1) krossad av nedfallande mur (1) krossad av slag på varv (1) krossad av sten (16) krossad av stenblock (1) krossad av svänghjul (1) krossad av timmerlass (1) krossad av träd (11) krossad av tröskverk (9) krossad av vedlass (1) krossad av våda (15) krossad av vältande lass (11) krossad bröstkorg (5) krossad bröstkorg av våda (1) krossad fot (2) krossad hand (1) krossad huvudskål (4) krossad huvudskål av våda (6) krossad huvudskål och kindben (1) krossad i grustag (1) krossad i gruva (10) krossad i hela kroppen (1) krossad i jordras (1) krossad i kalkgrav (1) krossad i lergrav (2) krossad i maskin (1) krossad i märgelgrav (4) krossad i sandgrav (1) krossad i tröskverk (1) krossad i ångbränneri (2) krossad i ångmaskin (2) krossad mage (1) krossad på fartyg (2) krossad rygg (1) krossad under jakt (1) krossad under vagn (3) krossad vid järnväg (2) krossad vid kvarn (24) krossad vid murning (1) krossad vid stenarbete (4) krossade lår (2) krossat ben (3) krossat bröst (1) krossat bröst av våda (1) krossat huvud (15) krossat lår (1) krossning av förlängda märgen av våda (1) kross-skada av våda (1) kross-skada i huvudet (1) kross-skador i huvudet av våda (1) kross-sår (2) kross-sår i bakhuvudet av våda (1) körde ihjäl sig själv av våda (1) laceratio (1) laceratio antecrus ambor (1) laceration av hjärhinnorna (1) lemlästad i sågverk (1) luxatio humeric (1) lårbensbrott (9) lårbensfraktur (1) lårbrott (1) post fractura (1) revbensbrott (4) ryggradsbrott (4) ryggradsfraktur (1) schädelbruch av våda (1) självtillfogade sår å halsen (1) slag i ryggen (1) slag i vänstra sidan (1) slagen och stött av kamrat (1) slagit nacken (1) slog sönder huvudet (1) spräckt huvudskål (4) stöt i benet (1) stöt i huvud och skuldror (1) stöt i huvudet (1) stöt i magen (1) stöt i ryggraden (1) stöt i sidan (1) stöt i tinningen (1) stötskada (2) stött under bröstet av träd (1) söndermalen (2) tryck på bröstet vid tröskverk (1) tryck på huvud lerkvarn (1) underarmsbrott (1) vulnus contusum antecrus (1) vulnus contusum vola manus dextrae (2) vulnus icta capitis (1) vulnus laceratio brachii dextra (1) vulnus laceratio manus dextra prismus (1) vulnus laceratio regio axillaris (1) yttre tryck (1) fractura baseos cranii (21) slag i vänstra sidan (1)
följd av operation21död under operation (1) efter operation (1) följd av operation (7) operation (11) vanmakt efter operation (1) följd av operation (7)
förfrysning237congelatio (3) död av köld på isen (1) frost i fötterna (1) frostskada (1) följd av frostskador (1) förfrusen (28) ihjälfrusen (153) ihjälfrusen av våda (2) ihjälfrusen i skogen (1) ihjälfrusen i snön (1) ihjälfrusen på havet (9) ihjälfrusen på marken (2) kyla (2) köld (32)
förgiftning542blodförgiftning (91) akut fosforförgiftning (3) akut karbolsyraförgiftning (1) akut morfinförgiftning (1) arsenikförgiftning (19) avhänt sig livet genom arsenik (1) avhänt sig livet genom fosforförgiftning (4) blodförgiftning (91) blodförskämning (2) blyförgiftning (1) blykakexi (1) blykolik (1) colchimfögiftning (1) coloqvintförgiftning (1) cyankaliumförgiftning (1) druckit mässingsvatten (1) druckit nitroglycerin (1) ebrietas (3) efter kolos (1) fosforförgiftning (41) fosforförgiftning av våda (1) förgiftad av ättiksyra (1) förgiftad av örter (1) förgiftning (138) förgiftning av våda (7) förgiftning med frätande syra (1) förgivit sig själv (3) förtärande av gift under lek (1) förtärande av lut (9) förtärande av lut av våda (1) förtärande av vitriololja (2) gasförgiftning (1) gift i underlivet (1) giftsjukdom (1) huggormsbett (1) intagit aloe för att fördriva foster (1) intagit arsenik (2) intagit cyankalium (2) intagit fosfor (7) intagit fosfor för att fördriva foster (2) intagit gift (2) intagit gift för att fördriva foster (1) intagit mercurium (2) intagit svavel (1) intoxicatio (6) intoxicatio acuta (1) intoxicatio acuta chlormorphin (1) intoxicatio acuta ex acido sulfuricum suicidium (2) intoxicatio acuta ex alkali (1) intoxicatio acuta fungis (1) intoxicatio acuta phosphori (1) intoxicatio e acid hydroclorid (1) intoxicatio e fungis (1) intoxicatio e nitrobensolum (1) intoxicatio e vaporum carbon (2) intoxicatio ex acido sulphurum (1) intoxicatio ex arsenic (1) intoxicatio phosphori (4) intoxicatione metrophlebitica (1) karbolsyraförgiftning (1) kolgas (1) kolosförgiftad av våda (6) kolosförgiftning (56) koloxidförgiftning (4) kolsyra (1) kolsyraförgiftning (2) lut (2) lysgasförgiftning (1) merkurialsmörjning (2) morfinförgiftning (2) morphinismus chronica (2) mördad med gift (1) opiumfögiftning (1) ormbett (12) otjänlig spis (4) phosphorismus (2) phosphorismus acuta (1) rökförgiftad i badstuga (1) salpetersyraförgiftning (1) saltsyraförgiftning (3) självmord genom fosforförgiftning (21) självmord genom förgiftning (8) självmord genom intaget arsenik (1) självmord med frätande syra (1) stenkolosförgiftning (1) stercoralintoxication (1) svampförgiftning (1) svavelsyraförgiftning (3) svavelsyraförgiftning av våda (1) tagit gift av våda (3) terpentinförgiftning (1) trikinförgiftning (1) vattenförgiftning (1) veneficium (1) veneficium oxid sulphur suicidum (1) vitrinoljeförgiftning (1)
förkylning1364akut snuva (1) följd av förkylning (3) förkylning (1102) förkylning i magen (1) förkylningsfeber (224) förkylningshosta (3) gammal förkylning (2) häftig förkylning (2) köld i bröstet (1) köldfeber (4) köldsjuka (19) ryska snuvan (2)
förlamning462benförlamming (1) blåsförlamning (1) borttagen (43) borttagen i hela kroppen (1) borttagen i höger sida (1) borttagen i nedre delen av kroppen (1) borttagen i vänster sida (1) bulbär paralysi (3) difteriförlamning (1) flerårig förlamning (1) förlamad svalgmuskulatur (1) förlamad tarmkanal (1) förlamning (110) förlamning i vänstra sidan (1) hemiplegia (39) hemiplegia cerebri (1) hemiplegia dextra (2) hemiplegia sinistra (1) hjärnförlamning (4) hjärnparalysi (1) infantil paralysi (1) kronisk förlamning (1) kroppslamhet (1) lamhet (129) lamhet i benen (1) lamhet i ena sidan (1) lamhet i fot (1) lamhet i höger sida (2) lamhet i vänster sida (2) lamslag (3) lungförlamning (4) långvarig förlamning (1) långvarig lamhet (1) nervförlamning (1) njurförlamning (2) paralysi i blåsa (1) paralysi i rectum (1) paralysia glossopharyngia (3) paralysis (48) paralysis arthritica (1) paralysis cerebri (1) paralysis corporis (1) paralysis dextra (1) paralysis extremitatum (3) paralysis extremitatum inferionum (4) paralysis intestinalis (1) paralysis musculi pharyngis (1) paralysis organum abdominalis (1) paralysis progressiva (1) paralysis pulmonum (6) paralysis universalis (1) paralysis universalis corporis (1) paralysis vesicae (2) paraplegia (7) paraplegia cruralis (1) paresis (2) paresis cystae (1) paresis intestinalis (1) progressiv bulbärparalysi (1) ryggmärgsförlamning (2) tarmförlamning (3) blåsförlamning (1)
förstoppning1277bindsel (1) constipatio ani (1) förstoppning (851) förstoppning i bröstet (2) förstoppning i levern (1) hård mage (11) hårt liv (1) koprostasis (1) magstoppning (1) obstipatio (1) obstipatio alvi (1) obstructio hepatis (1) obstruktion (392) tarmförstoppning (1) tarmförträngning (6) tarmhinder (4) tarmtilltäppning (1)
förståndshandikapp35avvita (2) fånig (1) idiot (28) mindre vetande (1) sinnesslöhet (2) vettlös (1) mindre vetande (1)
förträngning47atresia ani (1) atresia laryngis (1) atresia recti (1) förträngning av tunntarmen (1) lyckt in ano (1) stenosis (1) stenosis aortae (1) stenosis cardia (1) stenosis congenita recti (1) stenosis laryngis (2) stenosis laryngis congenita (1) stenosis oesophagi (1) stenosis trachea (1) stenosis valvulae aortae (2) strictura (1) strictura ducti choledochi (1) strictura intestinalis (2) strictura intestinum crassum (1) strictura oesophagi (12) strictura oesophagi menitio (1) strictura pylori (1) strictura recti congenita (1) strictura urethra (6) striktur (1) svårighet att svälja (2) tarmstrictur (1) tunntarmsförträngning (1)
förtvining5668allmän avtyning (8) atrophia (144) atrophia cordis (1) atrophia infantum (5) atrophia muscularis (1) atrophia renalis (1) atrophia universalis (4) avmagring (5) avtagande krafter (1) avtyning (203) avtyningsfeber (2) consumptiones (1) craniotabes (1) hetsig tvinsjukdom (1) hjärtatrofi (1) häftig tvinsjuka (1) kronisk tvinsot (3) långsamt avtynande (6) långvarig tvinsjuka (5) långvarig tvinsot (11) långvarigt avtynande (20) phtisis (74) phtisis cavernora (1) phtisis inanitio (1) progressiv muskelatrofi (1) remittent tvinsot (2) ryggmärgstvinsot (5) tabes (9) tabes dorsalis (28) tvinfeber (1) tvinsjuka (615) tvinsot (4371) tvinsotsfeber (1) tynande sjukdom (2) tärsot (130) utmärgling (1) vissnade bort (1)
gallfeber187gallfeber (183) gallinflammation (1) inflammatorisk gallfeber (1) intermittent gallfeber (1) remittent gallfeber (1)
gallsten29cholelithiasis (9) gallsten (15) gallstenskolik (4) gallstenssjukdom (1)
gikt756gikt (532) gikt i finger och knog (1) gikt i magen (1) gikt med tillstötande krämpor (1) giktbruten (1) giktfeber (6) giktinflammation (2) giktkrämpor (9) giktplågor (37) giktpodager (1) giktsjukdom (4) giktslag (1) giktvärk (113) inslagen gikt (1) invärtes gikt (1) kronisk gikt (2) långvarig gikt (5) långvarig giktsjukdom (3) långvarig giktvärk (6) långvariga giktplågor (2) podager (12) tärande giktvärk (1) uppdriven gikt (2) uppslagen gikt (3) uppslagen gikt i bröstet (1) uppstigen gikt (7) uppstigen gikt i magen (1)
gonorré2gonorré (1) gonorrhea cystitii (1)
graviditet, förlossning och barnsäng4694förtidigt född (1) abort (19) avig börd (1) barnafödande (6) barnsbörd (7) barnsbördsblodgång (1) barnsbördskonvulsioner (2) barnsbördssveda (1) barnsnöd (369) barnsäng (2840) barnsängsfeber (410) barnsängsföljder (303) barnsängskonvulsioner (3) barnsängskrämpor (2) barnsängslidande (3) barnsängsnöd (1) barnsängsplågor (3) barnsängssjukdom (23) barnsängssvaghet (2) barselsäng (17) blodflöde efter barnsbörd (3) blodstockning efter barnsbörd (1) blödning ur föreliggande moderkaka. (1) distockning (1) dog under förlossning (26) död i havande tillstånd (1) död oförlöst i barnsäng (36) eclampsia gravidarum (2) eclampsia infantum (1) eclampsia neonatorum (1) eclampsia parturientium (5) efter abort (1) efterbörd (2) encephalotomia foetus (1) endometritis puerperalis (3) endometritis septica (1) febris puerperalis (48) födslosvaghet (2) följd av missfall (9) följd av puerperal infektion (1) följd av tvillingfödsel (1) följder av illa gjord förlossning (2) föreliggande moderkaka (2) förlossning (33) förlossningskonvulsioner (6) förlossningsskada (2) förtidig nedkomst (163) förtidigt född (1) graviditas extrauterina (1) grossessfeber (1) havandeskap (4) hyperemesis gravidarum (3) illa skött barnsäng (1) instrumental förlossning (2) kvävd under förlossning (3) mania puerperalis acuta (1) marasmus prematur (1) melaena neonatorum (3) meningitis puerperalis (1) metritis puerperalis (6) metrophlebitis puerperalis (5) missfall (44) missfall med störtning (1) misslyckad förlossning (7) moderfeber (1) moderlivslidande (1) moderns förblödning (1) ovarsamhet vid födelse (1) parametritis puerperalis (2) partus (1) partus difficillis (4) per partum (1) placenta praevia (9) post partum (14) processus puerperalis (5) puerperal infektion (1) puerperal mani (1) puerperal phlebitis (1) puerperal septichaemia (2) puerperaleclampsi (1) puerperalfeber (32) påskyndad barnsäng (1) ruptura uteri (1) sepsis puerperalis (12) septichæmia puerperalis (1) strypt av navelsträngen (1) svår barnsbörd (90) svår barnsnöd (12) svår barnsäng (17) svår förlossning (21) trillingförlossning (1) tångförlossning (2) utomkvädeshavandeskap (1) vanbörd (1) vid partus (1) vändning och tång (1) eclampsia infantum (1) endometritis septica (1)
gulsot736gul lever (1) gul tvinsot (1) gulfeber (4) gulfriesel (1) gulsjukan (96) gulsot (577) häftig gulsot (1) icterus (31) icterus catarrhalis (5) icterus gravis (1) icterus malignus (1) icterus neonata (1) icterus neonatorum (14) icterus neonatorum malignus (1) morbus hepatis icterus (1)
halsfluss239halsfluss (239)
halshuggning40halshuggning (40)
harskår10defectio labium superioris (1) harläpp med kluven gom (1) harskår (2) kluven gom (1) labium leporinum (3) labium leporinum duplex (1) spräckt harskår (1)
hastig död190blixtnedslag (1) bråddöd (108) död utan föregående sjukdom (2) hastig död (68) hastig död av håll (1) hastig död på fartyg (1) hastig död på marken (1) hastigt betagen (1) plötslig död (7) blixtnedslag (1) hastig död på marken (1)
hemorrojder32blinda gyllenådran (1) gyllenåder (7) hemorrhojdalkolik (1) hemorrojder (20) hemorrojdinflammation (1) sprucken gyllenåder (1) varix (1) hemorrhojdalkolik (1)
hjärn- och hjärnhinneinflammation3909akut hjärnhinneinflammation (7) akut hjärninflammation (2) basilar meningitis (1) encephalitis (18) encephalitis exsudativa (1) epidemisk hjärnfeber (4) epidemisk hjärnhinneinflammation (2) hjärn- och hjärnhinneinflammation (1) hjärnfeber (1508) hjärnhinneinflammation (324) hjärninflammation (707) hjärnsäcksinflammation (1) kronisk hjärnfeber (1) kronisk hjärnhinneinflammation (3) kronisk hjärninflammation (7) kronisk meningit (2) kroniskt hjärninflammation (1) menigitis cerebro spinalis acuta (1) meningitis (875) meningitis acuta (3) meningitis basilaris (7) meningitis capillaris (1) meningitis cerebralis (311) meningitis cerebralis acuta (4) meningitis cerebrospinalis (66) meningitis cerebrospinalis epidemica (4) meningitis chronica (4) meningitis epidermica (1) meningitis epidermica infantum (1) meningitis granulosa (3) meningitis purulenta (6) meningitis purulenta acuta (2) meningitis simplex (4) meningitis spinalis (10) meningitis vascularis (6) meningo-encephalitis traumatica (1) pachymeningitis (6) pachymeningitis chronica (2) suppurativ hjärnhinneinflammation (1) akut hjärninflammation (2)
hjärnblödning1100blodslag (209) blodslag i hjärnan (15) blodslag i huvudet (2) följd av blodslag (2) haemorrhagia cerebri (344) haemorrhagia cerebri partialis (1) hjärnblödning (516) hjärnblödning av våda (1) hjärnförblödning (8) hjärnhinneblödning (2)
hjärnskakning49commotio cerebri (19) commotio cerebri av våda (2) commotio cerebri traumatica (1) hjärnskakning (25) hjärnskakning av våda (2)
hjärnuppmjukning58emollitio cerebri (25) hjärnramollition (2) hjärnuppmjukning (13) ramollotio (1) ramollotio cerebri (17)
hjärt- och hjärtsäcksinflammation287carditis (1) carditis chronica (1) endocarditis (35) endocarditis acuta (4) endocarditis chronica (4) endocarditis obliterans (1) hjärtinflammation (22) hjärtsäcksinflammation (26) kronisk hjärtmuskelinflammation (6) myocarditis (49) myocarditis acuta (2) myocarditis chronica (85) myocarditis cordis (2) pericarditis (41) pericarditis acuta (4) pericarditis chronica (1) pericarditis serofibrinosa (1) pericarditis suppurativa (1) recidiv hjärthinneinflammation (1)
hjärtfel830hjärtfel (447) insufficienta cordis (2) insufficientia valvulae aortae (2) insufficientia valvulae mitralis (6) insufficientia valvulae tricuspidalis (1) kroniskt hjärtfel (3) medfött hjärtfel (6) medfött organiskt hjärtfel (3) mitral regurgitation (1) organiskt hjärtfel (358) organiskt hjärtlidande (1)
hjärtförlamning269hjärtparalysi (5) paralysis cordis (262) synkope (2)
hjärtinfarkt1030apoplexia cordis (1) hjärtslag (1029)
hjärtstillestånd544hjärtförlamning (544)
huvudsjukdom1326gångbar huvudsjukdom (2) hetsig huvudsjukdom (5) huvudsjukdom (1310) huvudsjukdom med komplikationer (1) huvudslag (3) huvudsot (1) häftig huvudsjukdom (3) okänd huvudsjukdom (1)
huvudvärk861akut huvudvärk (1) huvudkvav (57) huvudont (2) huvudpassion (2) huvudpina (8) huvudplåga (11) huvudvärk (780)
hysteri26hysteri (15) hysteria paresis (1) hysteriska plågor (9) hysteriskt anfall (1)
hängning702avhänt sig livet med rep (2) hängning (229) hängning av våda (4) hängning i träd (1) hängning under sinnessvaghet (6) hängt sig i ett träd (1) hängt sig själv (1) mördad genom hängning (1) självmord genom hängning (447) självmord suspendium (1) suicidium suspendium (4) suspendium (5)
höftledssjukdom74coxarthrocace (7) coxarthrosis sinistra (1) följd av höftsjukdom (1) höftinflammation (2) höftledsinflammation (2) höftröta (1) höftsjukdom (54) höftskada (2) höftvärk (4)
ihjälslagen419dråp under slagsmål (2) dödad av kreatur (1) dödad av modern (1) dödad av nedblåst hus (1) fallande föremål (5) fallande mur (1) fallande sten (1) följd av slagsmål (2) hästars skenande (46) ihjälslagen (159) ihjälslagen av andra (1) ihjälslagen av annan (2) ihjälslagen av bräda (1) ihjälslagen av en spann (1) ihjälslagen av ett stängsel (1) ihjälslagen av fallande träd (65) ihjälslagen av lucka (1) ihjälslagen av mangel (1) ihjälslagen av murverk (1) ihjälslagen av olyckshändelse (1) ihjälslagen av sten (5) ihjälslagen av stock (1) ihjälslagen av timmerstock (1) ihjälslagen av träd (2) ihjälslagen av vedträ (1) ihjälslagen av våda (26) ihjälslagen av våda på fartyg (1) ihjälslagen genom olyckshändelse (1) ihjälslagen i hemmet (2) ihjälslagen i lergrav (1) ihjälslagen i limgrav (3) ihjälslagen i märgelgrav (6) ihjälslagen i skogen (2) ihjälslagen med en bösskolv (1) ihjälslagen med sten i huvudet (1) ihjälslagen med vedträ (1) ihjälslagen med våld (1) ihjälslagen mot gärdesgård (1) ihjälslagen mot stengata (1) ihjälslagen på fartyg (1) ihjälslagen på landsvägen (1) ihjälslagen vid fartyg (1) ihjälslagen vid flygning (1) ihjälslagen vid kvarn (6) ihjälslagen vid stensänkning (1) ihjälslagen vid såg (1) ihjälslagen vid vältning (1) mördad genom slag (1) mördad och ihjälslagen (1) olyckligt slag (1) piskslag i huvudet (1) slag av en stock (1) slag av störtsjö (1) slag av våda (8) slag i gruva (1) slag mot halsen (1) slag olyckshändelse (2) slag på bröstet (1) slagen (1) slagen av häst för bröstet (1) slagen på marken (1) slagit ihjäl sig av våda (1) slagsmål (4) slog ihjäl sig (8) spark i magen (1) stångad av tjur (18) ihjälslagen av annan (2)
inf6inf. (6)
infarkt2fractura baseos cranii (1) fractura baseos cranii (1) infarctus pulmonum (1)
infl95infl. (95)
influensa846epidemisk influensa (13) följd av influensa (8) influensa (673) influensa epidemica (59) influensa maligna (1) influensa rustica (3) influensaepedimi (26) influensafeber (14) kronisk influensa (1) spanska sjukan (48)
kallbrand462brand i underben (1) brand i underbenet (1) följd av sårfeber (1) invärtes kallbrand (7) kallbrand (398) kallbrand efter operation (1) kallbrand i benen (13) kallbrand i bröstet (1) kallbrand i foten (1) kallbrand i fötterna (13) kallbrand i hakan (1) kallbrand i handen (1) kallbrand i lungan (1) kallbrand i magen (13) kallbrand i munnen (1) kallbrand i ögat (1) kallbrandskarbunkel (1) sårfeber (6)
kikhosta9166barnhosta (1) hastigt kiknande (1) kikhosta (8844) pertussis (272) pertussis acuta (1) pertussis pulmonum (1) post pertussis (4) tussis (2) tussis convulsiva (40)
kolera2245asiatisk kolera (2) cholera asiatica (3) cholera epidemica (3) cholera infantum (61) cholera infantum nostras (1) cholera morbus (55) cholera nostra (21) epidemisk kolera (7) kolera (2065) kolerasymptom (3) kolerin (22) sporadisk kolera (1) tyfoid kolera (1)
kolik3350hemorrhojdalkolik (1) död på marken av kolik (1) hastig kolik (2) hemorrhojdalkolik (1) häftig kolik (19) invärtes knipande (1) knip (15) kolik (2782) kolikfeber (2) kolikplågor (5) krampkolik (106) långvarig kolik (4) magklämsel (8) magknip (5) magkolik (6) magkramp (189) magrev (189) magvred (1) tärande kolik (1) våldsam kolik (1) väderblåsning (1) väderbråck (1) väderkolik (4) vädersot (5) väderspänning (1) magrev (189)
kollaps8collapsus (5) kollaps (3)
kramptillstånd4937tetanus (89) eclampsia infantum (17) barnhjärtsprång (1) dödskramp (1) eclampsia (69) eclampsia infantum (17) halskramp (3) hjärnkramp (2) hjärtklappning (45) hjärtklappningsfeber (1) hjärtklämma (2) hjärtsprittning (12) hjärtsprång (1140) hjärtsprängning (3) häftig konvulsivisk sjukdom (1) invärtes kramp (1) kardialgi (1) katalepsi (1) konvulsioner (1926) konvulsioner i lungorna (1) konvulsivt anfall (1) konvulsorisk hjärtkramp (1) kramp (436) kramp i luftstrupen (1) krampaktig sjukdom (4) krampanfall (14) krampdrag (8) krampgikt (1) krampkonvulsion (1) krampsjuka (40) krampslag (60) krampvärk (1) käkkramp (1) lungkramp (2) långvarig kramp (1) munkramp (3) munläsa (26) nackkramp (1) nervkramp (5) paralysis eclampsi (1) stelfeber (1) stelkramp (222) stelkramp i käken (2) strupkramp (2) tandslag (701) tandsprickningskonvultioner (1) tetanus (89) tetanus ideopathicus (1) tetanus neonatorum (29) tetanus trismus (3) trismus (28) trismus ideopathicus (1) trismus neonatorum (22) kardialgi (1) konvulsioner (1926)
kvävning1757kvävd av våda (188) kvävd i sängen (1) corpora aliena i laryngis (1) corpora aliena oesophagi (1) främmande föremål i halsen (3) kvävd (1480) kvävd av en dyna (1) kvävd av främmande kropp i matstrupen (1) kvävd av hosta (1) kvävd av jordras (2) kvävd av kräk i luftvägarna (1) kvävd av matstycke (18) kvävd av plommon i halsen (1) kvävd av snö (1) kvävd av uppkräkt föda (1) kvävd av våda (188) kvävd av värme (1) kvävd i avträdeskärl (1) kvävd i bakstuga (1) kvävd i bakugn (2) kvävd i balja (1) kvävd i grusgrav (4) kvävd i hö (1) kvävd i lergrav (1) kvävd i limgrav (1) kvävd i mjölbinge (1) kvävd i mudder (1) kvävd i ras vid spannmålsmagasin (2) kvävd i sandgrav (3) kvävd i sängen (1) kvävd och mördad (1) kvävd på natten (1) kvävd under måltid (2) kvävning (1) kvävning av hjärtat (1) käpp i halsen (1) morotsbit i halsen av våda (1) mördad genom kvävning (3) mördad genom kvävning med snara (1) suffocatio (19) suffocatio av köttbit i halsen (1) suffocatio involuntariae (1) suffocatio per aspirationea (1) suffucatio in lectre (1) svalt en glaspärla (1)
kärlkramp73hjärtkramp (6) hjärtlidande (67) hjärtlidande (67)
ledförändringar2arthrosis (2)
ledgångsinflammation40arthritis (19) arthritis acuta (1) arthritis chronica (1) arthritis deformans (6) arthritis genu (1) arthritis i hjärtkärlen (1) arthritis superficialis colli (1) knäledsinflammation (4) ledgångsinflammation (1) polyarthritis (3) polyarthritis chronica (1) pyarthrosis genu (1) ledgångsinflammation (1)
lemlästning1steglad (1) steglad (1)
leverinflammation78hepatitis (19) hepatitis acuta (1) hepatitis chronica (5) hepatitis duplex (1) kronisk hepatit (1) kronisk leveranfrätning (1) kronisk leverinflammation (3) leverinflammation (39) morbus hepatis (8) morbus hepatis (8)
leversjukdom4cholaemia (1) leverlidande (1) leversjukdom (2) leverlidande (1) leversjukdom (2)
livmoderframfall1prolapsus uteri (1)
livmodersinflammation36endometritis septica (1) endometritis (1) endometritis septica (1) livmodersinflammation (23) metrophlebitis (1) parametritis (6) parametritis dextra (1) perimetritis (2) perimetritis perforalis (1)
luftrörskatarr4259adenitis colli (1) adenitis glandiosa colli (1) adenitis magni colli (1) adenitis meseraica (1) adenitis suppurativa (1) akut bronkit (5) akut bröstkatarr (14) akut diffus luftrörskatarr (1) akut luftrörsinflammation (19) akut luftrörskatarr (6) akut lungkatarr (15) akut lungrörsinflammation (1) akut och diffus katarral luftrörsinflammation (1) bronchial croup (1) bronchitis (606) bronchitis acuta (245) bronchitis adenitis (1) bronchitis capillaris (498) bronchitis capillaris acuta (7) bronchitis capillaris chronica (1) bronchitis catarrhalis (2) bronchitis catarrhalis acuta (2) bronchitis catarrhalis chronica (5) bronchitis chronica (716) bronchitis chronica acuta (1) bronchitis chronica senilis (1) bronchitis crouposa (5) bronchitis diffusa (3) bronchitis fetida (2) bronchitis pulmonum (1) bronchitis subacuta (1) bronchitis suffocativus (1) bronchitis universalis (1) bronchoectasi (5) bröstkatarr (52) catarrhus bronchialis (16) catarrhus bronchialis acuta (1) catarrhus bronchialis chronica (2) catarrhus pulmonum (6) catarrhus pulmonum acuta (1) catarrhus pulmonum duplex (1) catarrhus suffocativus (2) difteri i bakre luftrörshuvudet (1) difteritisk bronkit (1) febris catarrhalis (1) flussfeber (556) grasserande flussfeber (1) kapillär akut luftrörsinflammation (1) kapillär bronkit (66) kapillär luftrörsinflammation (1) katarral feber (61) kronisk bronkialkatarr (1) kronisk bronkit (40) kronisk bröstkatarr (15) kronisk luftrörsinflammation (58) kronisk luftrörskatarr (1) kronisk lungkatarr (170) kronisk lungrörsinflammation (3) kronisk lungrörskatarr (1) kronisk utvidgning av luftrören (1) laryngo bronchitis (8) laryngo bronchitis acuta (1) luftrörsinfektion (1) luftrörsinflammation (136) luftrörskatarr (42) luftrörskramp (1) lungkatarr (794) lungrörsinflammation (3) långvarig lungkatarr (1) rötaktig flussfeber (1) slembildning i lungan (6) slemförtätning i lungorna (1) slemkvävning (2) slemstockning i luftrören (2) slemstockning i lungorna (27) stockning av slemmassorna (1) kronisk lungkatarr (170) slembildning i lungan (6)
lung- och lungsäcksinflammation17861kronisk lungkatarr (4) akut högersidig lunginflammation (6) akut katarral lunginflammation (1) akut lunginflammation (137) brandig degeneration av lungorna (1) bronchopneumonia (440) bronchopneumonia acuta (6) bronchopneumonia bilateralis (6) bronchopneumonia chronica (3) bronchopneumonia crouposa (3) bronchopneumonia dextra (1) bronchopneumonia duplex (1) bronchopneumonia senilis (1) bronchopulmonia (3) bronchotracheitis (1) brösthinneinflammation (3) croupös pneumoni (2) dubbelsidig akut lunginflammation (5) dubbelsidig croupös pneumoni (2) dubbelsidig katarral lunginflammation (2) dubbelsidig lunginflammation (63) dubbelsidig lungsäcksinflammation (1) falsk lunginflammation (1) följd av lunginflammation (1) högersidig lunginflammation (22) högersidig lungsäcksinflammation (1) inflammatorisk lungsot (1) kapillär lungkatarr (4) katarral lunginflammation (15) katarral pneumoni (1) kronisk brösthinneinflammation (1) kronisk disseminerad pneumoni (1) kronisk lunginflammation (200) kronisk lungkatarr (4) kronisk lungsäcksinflammation (7) kronisk pleuresie (1) kronisk pneumoni (83) lobulär pneumoni (9) luft i lungsäcken (1) luftgreninflammation (1) lungbrand (11) lunghinneinflammation (1) lunginfarkt (1) lunginfektion (1) lunginflammation (12303) lungsäcksinflammation (86) lungsäckskatarr (1) lungsäckssjukdom (2) peripneumonie (2) phtisis pneumonia (2) pleuresie (732) pleuritis (69) pleuritis acuta (6) pleuritis adhaesiva (1) pleuritis bilateralis (2) pleuritis chronica (8) pleuritis dextra (4) pleuritis diaphragmatica (2) pleuritis exsudativa (14) pleuritis exsudativa acuta (1) pleuritis exsudativa bilateralis (6) pleuritis exsudativa chronica (1) pleuritis exsudativa dextra (5) pleuritis exsudativa sinistra (4) pleuritis sinistra (11) pleuropericarditis (1) pleuropneumonia (39) pleuropneumonia acuta (7) pleuropneumonia bilateralis (3) pleuropneumonia chronica (4) pleuropneumonia dextra (10) pleuropneumonia sinistra (7) pnemonia bilateralis incipiens (1) pneumonia (1011) pneumonia acuta (940) pneumonia acuta bilateralis (28) pneumonia acuta dextra (25) pneumonia acuta duplex (6) pneumonia acuta sinistra (10) pneumonia arthritis deformans (1) pneumonia bilateralis (109) pneumonia biliosa (1) pneumonia capillaris (2) pneumonia catarrhalis (98) pneumonia catarrhalis acuta (1) pneumonia catarrhalis sinistra (1) pneumonia chronica (849) pneumonia chronica bilateralis (6) pneumonia chronica dextra (2) pneumonia chronica duplex (4) pneumonia chronica phtisis (1) pneumonia chronica sinistra (2) pneumonia chronica tuberculosa (2) pneumonia chronica ulcerosa (1) pneumonia crouposa (66) pneumonia crouposa acuta (75) pneumonia crouposa bilateralis (1) pneumonia crouposa sinistra (3) pneumonia dextra (67) pneumonia dextra lobularis suppuratio (2) pneumonia duplex (12) pneumonia fibrinosa (1) pneumonia gangraena pulmonum (1) pneumonia hypostatica (10) pneumonia hypostatis (1) pneumonia incipiens (2) pneumonia lobularis (27) pneumonia lobularis suppuratio pulmonum dextra (2) pneumonia phtisis (1) pneumonia pulmonum (7) pneumonia pulmonum acuta (2) pneumonia pulmonum dextra (1) pneumonia pulmonum dextra acuta (1) pneumonia pulmonum sinistra (1) pneumonia pulmonum sinistra acuta (1) pneumonia pyaemia (1) pneumonia senilis (2) pneumonia sinistra (46) pneumonia sinistra acuta (2) pneumonia subacuta (2) pneumonia terminalis (9) pneumonia tuberculosa (2) pneumonia typhora (1) pulmonia acuta (1) pulmonia chronica (3) pulmonia duplex (1) pulmonum (4) utgjutning inom lungsäcken (1) varbildning i lungsäcken (3) vänstersidig lunginflammation (9)
lungkollaps12lungkollaps (5) pleuroapoplexia acuta (1) pneumothorax (6)
lymfkärlsinflammation11lymfatisk bensjukdom (1) lymfkärlsinflammation (2) lymphadenitis suppurativa colli (1) lymphangitis (5) lymphangitis brachii (2)
långvarig sjukdom809långvarig sjukdom (380) flerårigt sängliggande (4) långsjukdom (7) långsot (57) långvarig bröståkomma (1) långvarig invärtes sjukdom (2) långvarig psykisk sjukdom (1) långvarig sjukdom (380) långvarig smärtsam sjukdom (1) långvarig sotsjukdom (2) långvarig tärande sjukdom (305) långvarig tärsot (3) långvariga konvulsioner (1) långvariga krämpor (6) långvarigt invärtes tärande (1) långvarigt lidande (23) långvarigt sängliggande (9) långvarigt tärande (1) okänd långvarig sjukdom (5) långvarig tärande sjukdom (305)
mag- och tarminflammation4682akut gastrit (2) akut gastrointestinal katarr (2) akut grovtarmsinflammation (2) akut mag- och tarminflammation (12) akut mag- och tarmkatarr (70) akut maginflammation (5) akut magkatarr (63) akut magsäcksinflammation (1) akut tarminflammation (8) akut tarmkatarr (70) barnkolera (41) bilateral enterit (1) brand in ano (1) bukrev (238) catarrhus gastro acuta (1) catarrhus gastrointestinalis (251) catarrhus gastrointestinalis acuta (61) catarrhus gastrointestinalis chronica (53) catarrhus intestinalis (54) catarrhus intestinalis acuta (21) catarrhus intestinalis chronica (49) catarrhus ventriculi (6) catarrhus ventriculi acuta (3) catarrhus ventriculi chronica (17) chronic ulceration of the large intertine (1) colitis (10) colitis acuta (6) colitis chronica (22) colitis follicularis chronica (1) colitis ulcerosa (4) enteritis (108) enteritis acuta (89) enteritis choleriformis (1) enteritis chronica (54) enteritis follicularis (2) enteritis subacuta (4) enterocarditis acuta (1) enterocolitis (86) enterocolitis acuta (34) enterocolitis chronica (56) enterocolitis folliculus acuta (1) enterocolitis septica (1) enterocolitis ulcerosa (3) enterocolitis ulcerosa chronica (1) enterogastritis (2) enterogastritis acuta (1) entero-peritonitis (3) entero-peritonitis acuta (1) entero-peritonitis chronica (1) enterorrhagia (1) följd av maginflammation (1) förträngning av tarmkanalen (1) gastrico peritonitis (1) gastrisk flussfeber (1) gastrit (34) gastritis acuta (20) gastritis chronica (111) gastrocolitis (1) gastroenteritis (288) gastroenteritis acuta (210) gastroenteritis chronica (121) gastroenteritis nervosa (1) gastroenterocolitis (4) gastrointestinal katarr (21) gastrointestinalis (1) gastrointestinalis acuta (6) gastrointestinalis chronica (3) grovtarmsbrand (1) grovtarmsinflammation (1) häftig bukrev (1) inflammation i magkörtlarna (1) intestinal katarr (17) kronisk gastrit (10) kronisk gastroenteritis (3) kronisk gastrointestinal katarr (2) kronisk grovtarmsinflammation (1) kronisk intestinal katarr (4) kronisk mag- och tarminflammation (17) kronisk mag- och tarmkatarr (62) kronisk mag- och tarmkatarrr (1) kronisk maginflammation (32) kronisk magkatarr (135) kronisk tarminflammation (47) kronisk tarmkanalsinflammation (1) kronisk tarmkatarr (88) mag- och bukrev (7) mag- och tarmförlamning (1) mag- och tarminflammation (47) mag- och tarmkatarr (124) mag- och tarmsår (3) magbrand (1) magbränna (2) magfeber (13) maghinneinflammation (2) maginflammation (921) magkatarr (360) magsäcksinflammation (1) peritoenteritis (2) post gastritis chronica (1) tarmbrand (6) tarminflammation (161) tarmkatarr (253) ventrikelinflammation (2) magsäcksinflammation (1) magfeber (13)
magsår408genomfrätt magsår (1) genomträngande magsår (1) kroniskt magsår (1) magsår (299) magsår av lut (1) perforatio ventriculi (3) perforerande magsår (5) sår i magen (1) sår i magsäcken (1) ulcus perforatio coli (1) ulcus ventriculi (82) ulcus ventriculi chronica (2) ulcus ventriculi perforans (10)
malaria2205intermittent feber (65) augustifeber (30) augustifrossa (1) betagen av skälva (1) frossa (1126) frossfeber (888) frossjuka (2) följd av frossa (2) följd av frossfeber (1) hetta och köld i kroppen (1) häftig frossa (1) häftig frossfeber (1) häftig skälvosot (1) höstfeber (14) höstfluss (1) höstsjuka (4) intermittens (1) intermittent feber (65) kallfeber (35) klimatfeber (4) kustfeber (1) köld och hetta (3) köld ock skälva (1) långvarig frossfeber (4) långvarig intermittent feber (1) malaria (3) malariafeber (1) malaroid remittent feber (1) nervös frossa (8) nervös frossfeber (2) soporös frossa (1)
mani48akut mani (1) kroniskt vansinne (1) mani (14) ursinnighet (3) vansinne (26) vanvett (3)
masksjukdomar24binnikemask (22) echinococcus (1) maskplågor (1) maskplågor (1)
medfödd missbildning90acephalia (1) anus hopvuxen (1) aspleni (1) bildningsfel (3) defekt huvudskålsben (1) encephalocele (2) encephalocele congenita (1) fastvuxen tunga (1) fissura abdominalis (1) för kort tunga (1) ihopväxt anus (1) ingen ändtarmsöppning (4) kluven ryggrad (2) medfödd hopväxt av ändtarmen (1) medfödd kluven ryggrad (1) medfött bildningsfel (6) medfött hjärnbråck (1) medfött ryggmärgslidande (1) missbildad bröstkorg (2) missbildad hjärna (1) missbildad ryggrad (1) missbildad stolgång (2) missbildning (10) missbildning av rygg (1) missbildning i gom (1) missbildning i underlivet (1) missfoster (2) monstrum (1) naturfel (4) ofärdig (1) palatum fissum (1) palatum fissum congenita (1) palatum fissum duri et mollis (1) ryggbråck (1) ryggmärgsbråck (6) spina bifida (18) vanskaplighet (5) missbildning (10)
medfödd sjukdom36alii morbi congeniti (1) medfödd invärtes sjukdom (1) medfödd okänd sjukdom (1) medfödd sjukdom (7) medfödd tärande sjukdom (1) medfödda krämpor (1) medfött men på tungan (1) morbi congeniti (1) sjuk från födelsen (9) vitium congenitum (1) vitium cordis congenitas (2) vitium organicum (2) vitium organicum cerebri (4) vitium organicum congenitis (3) vitium organicum prostatae (1)
medfödd svaghet2152atrophia congenita (39) atrophia universalis congenita (2) avtynande från födelsen (1) debilitas congenita (280) debilitas corporis (1) medfödd allmän svaghet (3) medfödd bröstsvaghet (1) medfödd svaghet (1823) sjuklig konstitution (1) svag från födelsen (1)
medfött hjärtfel579vitium organicum cordis (574) vitium organicum cordis congenita (5)
medvetslöshet11coma (3) dåning (2) mist sansen (1) svimning (5)
menstruation1kvinnors blodgång (1)
menstruationsstörningar8hämmad menstruation (1) menstruation (2) menstruationsfel (1) menstruorum obstructione (1) utebliven mens (3)
missbildning1missbildning (1) missbildning (1)
misshandel19följd av misshandel (1) fördärvad av fadern (1) hugg och slag (1) misshandel (15) spöslitning (1) misshandel (15)
mist talförmågan2betagen talförmågan (1) mist talförmågan (1)
mjältbrand1anthrax (1)
mjältsjukdom27långvarig mjältsjuka (1) mjältsjuka (25) mjältåkomma (1)
mjölkstockning23difeber (2) dikastning (19) mjölkfeber (1) mjölkkastning (1)
moderpassion456långvarig modersjuka (1) moderkolik (17) moderkvav (3) moderpassion (313) moderplåga (1) modersjuka (121)
mul- och klövsjukan13aphthae (12) aphthae epizooticae (1)
mässling8587följd av mässling (64) inslagen massel (1) inslagen mässling (17) massel (153) morbilli (273) morbilli chronica (1) morbilli laryngis (1) mässling (8068) mässling med följder (1) mässling med recidiv (1) post morbilli (5) röd mässling (1) stormässling (1)
mördad182ihjälslagen av annan (1) annans handåverkan (2) avdagatagen (2) avdagatagen av modern (2) avlivad av modern (1) barnamord (2) bragd om livet (2) ihjälslagen av annan (1) lönnmördad (1) mördad (157) mördad av modern (8) mördad av modern strax efter födelsen (2) mördad av sin moder (1) mördad på kyrkvägen (1)
nervsjukdom111kronisk nervsjukdom (1) långvarigt nervlidande (1) nervavtyning (1) nervlidande (4) nervsjukdom (73) nervsvaghet (27) nervös sjukdom (2) tabes nervosa (1) ängslig sjukdom (1) nervlidande (4)
nervsvaghet2debilitas nervosa (2)
njurbäckeninflammation6cystopyelitis (4) cystopyelitis acuta (1) cystopyelonephritis (1)
njurinflammation1258akut njurinflammation (15) Brights njursjukdom (23) cordis nephritis (1) ectopia vesicae pyelonephritis (1) kronisk nephritis (2) kronisk njurinflammation (107) morbus brighti (322) nephritis (182) nephritis acuta (83) nephritis acuta terminal (1) nephritis albuminosa (3) nephritis chronica (314) nephritis chronica interstitialis (1) nephritis chronica tuberculosa (1) nephritis gravidarum (1) nephritis paralysia (1) nephritis parenchymatosa (8) nephritis parenchymatosa acuta (1) nephritis parenchymatosa chronica (6) nephritis subacuta (1) nephritis suppurativa (1) njurblåseinflammation (1) njurbäckeninflammation (1) njurinflammation (165) perinephritis (1) pyelit (2) pyelitis chronica (1) pyelonephritis (8) pyelonephritis acuta (2) pyonephritis (1) varig njurinflammation (1) perinephritis (1)
njursten12nephrolithiasis (2) nephropyelit (1) njursten (9)
ofullständig lungutvidgning69atelectasis (2) atelectasis pulmonum (63) atelectasis pulmonum congenita (1) lungatelektos (3)
okänd orsak36causa ignota (1) funnen död (30) funnen död i diket (3) outredd (2)
okänd sjukdom31757besynnerlig sjukdom (1) oangiven sjukdom (10364) okänd (12845) okänd akut sjukdom (1) okänd invärtes sjukdom (2) okänd sjukdom (8543) våldsam okänd sjukdom (1) besynnerlig sjukdom (1)
organ- och vävnadsförstoring70acromegalia (1) cor bovinum (1) dilatatio cordis (2) dilatatio ventriculi (3) elephantiasis (4) elephantiasis chronica (1) elephantiasis cruris (1) förstorad lever (1) förstorad mjälte (1) förstorat hjärta (4) förstörd lunga (1) gammal leverförstoring (1) hypertrophia (5) hypertrophia cerebri (1) hypertrophia cordis (14) hypertrophia hepatis (3) hypertrophia lymphona colli (1) hypertrophia nimia splenis (1) hypertrophia prostatae (19) hypertrophia prostatae urinae (2) hypertrophia thymus (1) växande hjärta (2)
organiskt fel4organiskt bäckenfel (1) organiskt fel (2) organiskt lidande (1) organiskt fel (2)
parasitsjukdom755maskplågor (14) mask (371) mask i benen (1) mask i halsen (1) mask i huvudet (1) mask i magen (3) maskfeber (271) maskinflammation (1) maskkolik (5) maskkrämpor (1) masklidande (1) maskplågor (14) masksjukdom (27) maskslag (53) ohyra (2) phtiriasis (1) trikiner (1) trikinos (1)
parkinssons sjukdom8paralysis agitans (8)
pest419pest (418) pestböld (1)
polio11barnförlamning (7) poliomyelitis acuta (2) poliomyelitis anterior acuta (2)
prostatasjukdom17atherosclerosis prostatosmus (1) blåskörtelförstoring (1) blåskörtelsjukdom (1) blåskörtelsvullnad (1) följd av prostatahypertrofi (1) kronisk prostatit (1) kronisk sjukdom i blåskörteln (1) morbus prostatae (1) prostata urethra (1) prostatahypertrofi (2) prostatio virium (1) prostatitis (3) prostatitis suppurativa (1) prostatitis suppurativa acuta (1)
psykos2psykos (2)
påkörd av bil1omkullkörd på vägen av våda (1)
påssjuka96diphteria parotitis (1) parotitis (26) parotitis acuta (1) parotitis dextra (1) parotitis epidemica (2) parotitis gangraenosa (1) parotitis gangraenosa sinistra (1) parotitis maligna (4) parotitis phlegmonosa (34) parotitis purulenta (1) parotitis suffocativus (1) parotitis suppurativa (3) parotitis ulcerosa (4) påssjuka (15) örspottskörtelinflammation (1)
rabies5hydrophobia (1) vattuskräck (4)
reumatism813ledgångsinflammation (1) akut ledgångsreumatism (4) akut reumatism (14) cerebral reumatism (1) flygande gikt (6) flygande värk (3) flygvärk (1) kronisk ledreumatism (1) kronisk reumatism (12) led- och torrvärk (46) ledgångsinflammation (1) ledgångsreumatism (14) ledgångsröta (10) långvarig torrvärk (1) muskelreumatism (1) reumatisk bröstsjuka (1) reumatisk feber (107) reumatisk febersjukdom (2) reumatisk hjertsäcksinflammation (1) reumatisk pleuresi (1) reumatisk rötfeber (1) reumatisk värk (59) reumatiska plågor (4) reumatiskt håll (1) reumatism (90) reumatism i hjärtat (1) reumatismus chronicus (1) rheumatismus acuta (3) rheumatismus articularis (25) rheumatismus articularis acuta (7) rheumatismus articularis chronica (6) rheumatismus chronica (5) rheumatismus endormus (1) rheumatismus marasmus (1) rheumatismus muscularis (1) rheumatismus muscularis chronica (1) torr- och ledvärk (2) torrsveda (1) torrvärk (376)
ros596ambulerande ros (1) ansiktsros (76) brandig ros i armen (1) brandros (8) bältros (4) erysipelas (51) erysipelas ambulatio (15) erysipelas ambulatio perniciosa (1) erysipelas antecrus (1) erysipelas brachii dextra (1) erysipelas capitis (5) erysipelas cruris (1) erysipelas faciei (19) erysipelas faciei colli (1) erysipelas faucium (1) erysipelas gangraenosa (6) erysipelas migrans (1) erysipelas neonatorum (4) erysipelas phlegmonosa (11) erysipelas universalis (1) flygros (1) inslagen ansiktsros (1) inslagen ros (1) långvarig ros-sjukdom (1) magros (1) navelros (1) phlegmatös ros (1) ros (219) ros i benen (4) ros i fötterna (1) ros i huvudet (1) ros i kroppen (1) rosaktig feber (1) rosartad sjukdom (1) rosartade hudutslag (1) rosartat sår på naveln (1) rosenbrand (1) rosenutslag i kroppen (1) rosfeber (110) rosinflammation (3) rossan (2) rossjukdom (3) rosskada (1) rossvullnad (3) rossvulst (2) rossår (2) rosutslag (1) uppdriven ros (4) uppslagen ros (12) vandrande ros (3) vit ros (2)
ryggmärgsinflammation61akut ryggmärgsinflammation (2) kronisk ryggmärgsinflammation (1) myelitis (13) myelitis acuta (1) myelitis chronica (8) myelitis spinalis (1) myelitis spinalis chronica (1) myelitis traumatica (1) ryggmärgshinneinflammation (3) ryggmärgsinflammation (28) traumatisk ryggmärgsinflammation (2)
röda hund152röda hund (152)
rökförgiftning83ihjälosad (22) kvävd av rök (4) kvävd av våda av rök (1) rökförgiftad vid eldsvåda (1) rökförgiftad vid kolmila (2) rökförgiftning (51) rökförgiftning från bakugn (1) rökförgiftning vid hötorkning (1)
rötfeber2683grasserande rötfeber (3) malign rötfeber (1) rötfeber (2398) rötfeber med utsot (1) rötsot (280)
scharlakansfeber9583dold scharlakansfeber (1) febris scarlatina (6) följd av scharlakansfeber (36) långvarig scharlakansfeber (1) post scarlatina (20) scarlatina (733) scarlatina cerebro spinalis (2) scarlatina gangraenosa (1) scarlatina latens (1) scarlatina maligna (4) scarlatina meningitis (3) scarlatina pulmonum (1) scarlatina sens exanthema (1) scharlakansfeber (8772) scharlakansfeber med rediciv (1)
sinnesförvirring115akut sinnesförvirring (2) alteration (3) avhänt sig livet under huvudsvaghet (1) huvudsvaghet (35) huvudvattusot (2) sinnesförvirring (14) sinnesorolighet (1) sinnesrubbning (12) sinnessvaghet (37) sinnesyra (3) självmord genom strypning (1) självmord under sinnesförvirring (2) under sinnessvaghet (2) sinnessvaghet (37) huvudvattusot (2)
sinnessjukdom112sinnessvaghet (1) akut sinnessjukdom (1) allmän själssvaghet (1) följd av sinnessjukdom (3) galenskap (6) insania (22) kronisk sinnessjukdom (2) morbus mentalis (1) raseri (6) sinnessjukdom (67) sinnessvaghet (1) själssvaghet (1) vesania (1)
självmord77avdagatagit sig själv (6) avhänt sig livet (29) avhänt sig livet i svårmodighet (1) burit hand på sig själv (1) självmord (1) självmord under sinnessvaghet (19) självmord under sinnesyra (1) suicidium (19) självmord (1)
sjösjuka1sjösjuka (1)
skabb41saltfluss (24) utslätt (17)
skakning2commotio (1) commotion av plexus solaris (1)
skott- och sprängskador316arkebuserad (2) avhänt sig livet genom skott (14) avhänt sig livet genom skott i huvudet (1) död av våda genom en pipa (1) explosion (2) explosion av ångpanna (1) explosion i torkstuga (3) hagelskott i huvudet (1) huvudet bortsprängt (1) ihjälskjuten (5) ihjälskjuten av våda (10) ihjälslagen vid explosion (2) krossad av sprängskott (1) krutexplosion (1) mördad genom skjutning (1) parterad (3) pistolskott (2) revolverskott (1) revolverskott av våda (1) revolverskott genom tinningen (1) sjelfmord med skjutvapen (3) självmord genom skott (26) självmord genom skott bakom högra örat (5) självmord genom skott i huvudet (5) självmord genom skott i munnen (2) självmord vulnus sclopetarium capitis (1) skjuten (58) skjuten av våda av gossar (1) skjuten i halsen (1) skjuten i hjärtat (1) skjuten i huvudet (3) skjuten i låret av våda (1) skjuten i munnen (3) skjuten i pannan (1) skjuten i ryggen (1) skjuten under uppror (1) skjutit sig själv (29) skjutit sig själv av våda (1) skott i benet (1) skott i ena handen (1) skott i underlivet (1) skott i vaden av våda (1) skott i vänstra sidan av huvudet (1) skottskada i huvudet (3) skottsår (10) skottsår genom hjärnan (1) skottsår genom hjärtat (1) skottsår i benet (1) skottsår i magen av våda (1) skottsår i vänstra fotsulan (1) sköt sig själv med pistol (1) sprängning (3) sprängolycka (7) sprängskott (2) stensprängning (5) suicidium genom skott (1) suicidium genom skott i huvudet (2) suicidium vulnus sclopetarium (3) suicidium vulnus sclopetarium capitis (1) sönderskjuten av vådaskott (1) sönderskjuten vid dynamitanvändning (1) vid explosion av våda (1) vulnus sclopetaria penetratio abdominis (1) vulnus sclopetarium (4) vulnus sclopetarium faciae oris (1) vulnus sclopetarum pectoris (1) vådaskott (57) vådaskott genom huvudet (1) vådaskott i låret (1) vådaskott under målskjutning (1) vådaskott vid jakt (1)
skrofler383atrophia scrophulosa (12) bristning av skroffelknutor på halsen (1) eczema scrophulosa (1) marasmus scrophulosis (11) morbus scropholus (1) paralysis scrophulosis (1) skrofler (345) skrofler i bröstet (1) skrofler i lungorna (1) skrofulös dyscrasi (2) skrofulös fistel (1) skrofulös körtelsjukdom (1) skrofulös lungsot (1) skrofulös sjukdom (3) ulcera scrophulosus (1)
skrumplever89akut gul leveratrofi (1) cirrhosis (1) cirrhosis hepatis (59) leveratrofi (3) levercirrhos (13) leverdegeneration (10) leverskrumpning (1) skrumplever (1)
skållning17brännsår av hett vatten (1) fall i het gryta (1) fall i hett mäskekar (1) fall i hett vatten (13) ihjälkokt (1)
skär- och huggskador129avhuggen nacksena (1) avhänt sig livet genom skärning i magen (1) avhänt sig livet genom tillfogande av sår i halsen (1) avskuren hals (7) avskurna pulsådror (1) dolkstöt (1) fall på kniv (1) halsskärning (1) halsskärning i självmordsförsök (1) hugg (1) huggen i huvudet (1) huggen i låret av våda (1) huggen i låret med lie (1) huggen under ögat (1) huggsår (3) hundbett (2) huvudskrapning (1) högg sig i foten (1) ihjälbiten av svin (2) ihjälhuggen (2) ihjälhuggen av mannen (1) ihjälstucken (15) ihjälstucken med kniv (1) ihjälstucken med värja (1) inflammerat huggsår (1) knivhugg i hjärtat (1) knivhugg i ryggen (1) knivskuren (11) knivskuren i halsen (1) knivskuren i låret (1) knivskuren i magen (3) knivskuren i nacken (1) knivstucken (1) knivstyng i halsen (1) knivsår (1) knivsår av våda (1) knivsår i bröstet av våda (1) mist sitt huvud (1) mördad av knivstyng (4) mördad genom halsens avskärande (2) mördad genom sabelhugg (1) mördad med yxa (1) självmord genom halsens avskärande (9) självmord genom knivskärning (7) självmord genom strupens avskärande (6) självmord med rakkniv (1) skar sig i låret (1) skurit halsen av sig (15) skurit sig i strupen (1) sticksår i bröstet (1) sticksår i hjärtat (1) söndersågat huvud (1) vulnus incisum (2) yxhugg i strupen (1)
skörbjugg109scorbutus (15) skörbjugg (92) skörbjuggsfeber (2)
slag i huvudet25följd av slag i huvudet (2) slag i huvudet (14) slag i huvudet av en sten (1) slag i huvudet av våda (2) slag i huvudet med järnspade (1) slagen i huvudet (1) slagen i huvudet med hacka (1) slagen i huvudet med yxa (1) slagit huvudet mot sten (1) vält och slagit sönder huvudet (1)
slag i magen1slagen i magen av träd (1)
slag på kroppen2slag i höften (1) slagen i armen av träd (1)
slaganfall18278slag i vänstra sidan (1) apoplektiskt anfall (2) apoplexi (277) apoplexia cerebri (353) apoplexia cerebri encephalitis (1) apoplexia cerebri paresis (1) apoplexia cerebri sanguinea (3) apoplexia cerebrospinalis (3) apoplexia chronica (1) apoplexia infantum (1) apoplexia medullaris (1) apoplexia meningea (2) apoplexia nervosa (1) apoplexia pulmonum (32) apoplexia sanguinea (1) apoplexia spinalis (3) avled hastigt av slag (13) barnslag (2) blod-apoplexi (1) följd av apoplektiskt anfall (1) följd av slag (4) följd av slaganfall (6) hjärnapoplexi (5) hjärnslag (130) häftigt slag (8) häftigt slaganfall (1) invärtes slag (330) lungapoplexi (1) långvarigt slag (7) nervslag (113) slag (16302) slag i ena sidan (2) slag i sidan (1) slag i sömnen (1) slag i vänstra sidan (1) slag till följd av oordentlig levnad (1) slag under förlossning (1) slaganfall (515) slagattack (52) slagfeber (1) slagfluss (91) slagsjukdom (6) avled hastigt av slag (13) slag (16302)
smittkoppor1273barnkoppor (39) barnkoppor (39) dolda smittkoppor (1) elakartade smittkoppor (1) följd av smittkoppor (1) konfluenta smittkoppor (2) människokoppor (3) smittkoppor (952) smittosamma människokoppor (1) småkoppor (136) variola (125) variolae confluentes (8) variolae modificata (1) variolae petechialis (1) variolae verae (1) variolae verae confluentes (1)
smärta3986ansiktssmärta (1) blodstyng (8) brakialgi (1) bröststyng (20) cordis dolore gravis (1) flen (1) håll (256) håll i bröstet (24) håll och styng (3227) håll och styng i bröstet (33) håll under bröstet (1) interkostal neuralgi (1) ischias (2) klämsel (15) ont (1) ont i hjärnan (1) sidostyng (5) smärta (1) styng (381) styng i höger sida (1) styng i livet (1) styng i vänster sida (2) styng i vänstra sidan (1) styngfeber (1)
snabbt sjukdomsförlopp1695avled hastigt av slag (1) slag (1) avled hastigt av slag (1) gångbar hetsig sjukdom (1) hastig invärtes sjukdom (1) hastig sjukdom (17) hastigt insjuknande (1) hastigt läkta sår (1) hastigt sjuk (3) hetsig siukdom (1) hetsig sjukdom (1575) hetsighet (16) häftig och kort sjukdom (1) häftig sjukdom (55) häftigt styng i sidan (1) invärtes hetsig sjukdom (4) kort sjukdom (16) slag (1) häftig sjukdom (55)
solsting8solsting (8)
spetälska17lepra nodosa (1) lepra puerperalis (1) spetälska (15)
spädbarnsdöd67död strax efter födelsen (67)
stensjukdom379blåssten (3) calculus vesicae (2) calculus vesiculae (1) häftig stenpassion (1) lithiasis (8) lithiasis renalis (3) lithiasis vesicae (9) långvarig stenpassion (2) magsten (1) njur- och blåssten (1) sten (10) sten i blåsan (1) stenkolik (13) stenlidande (3) stenpassion (291) stenplågor (28) stensjukdom (2)
struma13morbus basedovia (3) struma (9) struma malign (1)
strupkatarr312catarrhus laryngis crouposa (1) fibromatosis laryngis (1) kruppös strupkatarr (2) laryngitis (61) laryngitis acuta (17) laryngitis chronica (4) laryngitis crouposa (131) laryngitis exsudativa (3) laryngitis fibrinosa (1) laryngitis pseudomembranacea (64) laryngitis suffocativus (1) pseudocroup (2) strupkatarr (24)
strypning32avhänt sig livet genom strypning (2) strangulatio (7) strypning (12) strypt av bössrem (2) strypt av modern (2) strypt av modern vid födelsen (1) strypt av våda (1) strypt sig själv (1) suicidium strangulatio (4)
stumhet7dövstum (1) inte kunnat tala (1) mållöshet (2) stum (3)
svalginflammation5morbus pharyngis (1) pharyngitis (1) pharyngitis oesophagi (2) pharyngitis phlegmone (1)
svårtydd förkortning55svårtydd förkortning (55)
syfilis126cachexia luetica (1) cachexia syphilitica (1) congenital lues (1) dementia paralytica (10) encephalopathia syphilitica (1) fransosen (3) gumma cerebri (1) hereditär syfilis (4) konstitutionell syfilis (1) kronisk syfilis (1) lues (4) lues cerebralis (1) lues congenita (9) lues neonatal (1) lues veneris (1) morbo gallico (1) paralysie générale (16) paralysie générale progressive (1) syfilis (47) syfilis veneralis (1) syfilitisk dyscrasi (2) syfilitiskt hjärnlidande (1) syfilitiskt utslag (1) syphilis congenita (9) syphilis inveterera (2) syphilis neonatorum (1) syphilis tertialis (3) ulcera syphilitica (1) encephalopathia syphilitica (1)
syrebrist14blåsot (7) cyanosis (7)
sår145bröstsår (1) flytande sår (1) flytande sår i bröstet (1) frätande bensår (1) frätsår (3) följd av sår (1) gammalt sår (1) halssårnad (1) inflammatoriska sår (1) perforatio coli (1) perforatio coli ascendentis (1) perforatio intestina (1) perforerande sår i tunntarmen (2) perforerande tarmsår (1) post ulcus (1) skavsår (1) skorbutiska sår (1) slitet sår (1) slitsår (1) struplupus (1) sår (46) sår av våda (1) sår i finger (1) sår i foten (1) sår i foten av harvpinne (1) sår i halsen (1) sår i hornhinnan (1) sår i huvudet (2) sår i knät (1) sår i käken (1) sår i lungan (1) sår i sidan (1) sår på kroppen (2) sår på magen (1) sår på naveln (1) tarmperforation (7) tarmsår (29) tarmulcerationer (2) tillfogat sig sår i halsen (2) ulcera gangraenosa (1) ulcera laryngis (1) ulcera maligna cruris (1) ulcera maligna specifica (1) ulcerationer (2) ulcerationes intestini (1) ulcerosa chronica (1) ulcus (3) ulcus antecruris dextra (1) ulcus articularis (1) ulcus duodeni (2) ulcus pedis sinistra (1) ulcus perforans ilei (1) ulcus pharyngis (1) öppna sår (2) sår i huvudet (2)
tandsprickning10ont för tänder (10)
tarmvred336ileus (70) ileus inflammatorius (1) ileus paralysis (1) ileus paralysis progressiva (1) ileus ventriculi (1) intussusceptio coli (1) invaginatio (2) invaginatio coli (2) invaginatio ileocaecalis (1) miserere (32) miserere mei (2) tarmvred (203) volvulus (17) volvulus intestinalis (1) ändtarmsframfall (1) ändtarmsframfall (1)
torsk1046magtorsk (165) okänd torsk (1) svart torsk (1) torsk (847) torsk i magen (1) torskfeber (5) trösk (24) tröskrev (1) tärande torsk (1)
tropiksjukdom123bataviafeber (1) följd av gula febern (2) gula febern (119) javafeber (1)
trånsjuka1350invärtes trånad (1) långvarig trånsjuka (9) långvarig tärande trånsjukdom (1) trånsjuka (1326) trånsot (13)
tuberkulos7543akut lungsot (1) akut miliär tuberkulos (8) akut tuberkulos (2) bentuberkulos (1) bronchitis tuberculosa (1) catarrhus tuberculosa (1) catarrhus tuberculosa intesintinalis (1) coxitis tuberculosa (2) coxitis tuberculosa dextra (1) cystitis tuberculosa (2) empyema tuberculosa pleura sinistra (1) enteritis tuberculosa (2) febris hectica (2) galopperande hektik (2) galopperande lungsot (32) gammal svinsot (1) hektik (3541) hektisk feber (77) hektisk sjukdom (3) hektiskt feber (1) hektiskt lidande (1) hektiskt tillstånd (1) hjärnhinnetuberkulos (1) hjärntuberkulos (37) hudtuberkulos (1) hydrocephalus tuberculosa (1) laryngitis tuberculosa (1) ledtuberkulos (1) lunghosta (88) lungphtisis (2) lungtuberkulos (2) långvarig hektik (1) långvarig lunghosta (1) långvarig tärande hektisk sjukdom (1) magtuberkler (2) marasmus tuberculosis acuta (1) meningitis tuberculosa (36) meningitis vascularis tuberculosa (2) miliär tuberkulos (6) njurtuberkulos (1) peritonitis tuberculosa (4) phtisis florida (15) phtisis florida laryngis (1) phtisis floridans (1) phtisis intestinalis (2) phtisis intestinorum tuberculosa (1) phtisis laryngis (11) phtisis pulmonum (811) phtisis pulmonum floridans (9) phtisis pulmonum intestinalis (2) phtisis pulmonum tuberculosa (1) phtisis pulmonum visceral (1) phtisis tracheo pulmona (1) phtisis tuberculosa (17) pulmonia chronica tuberculosa (1) sekundära tuberkler (1) spondylart tuberkulos (2) struphektik (10) struplungsot (71) struptuberkulos (9) stryplungsot (12) svinsjuka (3) svinsot (32) tabes mesaraica (1) tarmtuberkulos (19) tuberculocis pulmonum et intestinalis (2) tuberculosis (4) tuberculosis abdominalis (3) tuberculosis acuta (2) tuberculosis alii organum (2) tuberculosis articulorum (1) tuberculosis cerebri (6) tuberculosis chronica (1) tuberculosis columnae vertebralis (2) tuberculosis femoris dextra (1) tuberculosis generalis (1) tuberculosis glandula mesenterica (1) tuberculosis intestinalis (56) tuberculosis laryngis (36) tuberculosis meningea (2) tuberculosis miliaris (10) tuberculosis miliaris acuta (7) tuberculosis miliaris pulmonum (1) tuberculosis organorum urogenitalium (2) tuberculosis organorum variatio (1) tuberculosis ossium (3) tuberculosis ossium cranii (1) tuberculosis ossium femoris (1) tuberculosis ovarii (1) tuberculosis peritonei (6) tuberculosis pleurae (1) tuberculosis pneumonum (2) tuberculosis pulmonum (1160) tuberculosis pulmonum abdominalis (1) tuberculosis pulmonum acuta (2) tuberculosis pulmonum ambulatio (3) tuberculosis pulmonum duplex (1) tuberculosis pulmonum florida (2) tuberculosis pulmonum laryngis (3) tuberculosis renalis (3) tuberculosis renum gravis (1) tuberculosis tractus intestinalis (1) tuberculosis universalis (24) tuberculosis urogenitalis (1) tuberculosis vascularis (1) tuberculosis venali (1) tuberculosis vesicae (2) tuberculär pneumoni (1) tuberculös hjärninflammation (1) tuberculös meningitis (3) tuberkelsjukdom (5) tuberkelsjukdom i luftstrupe (1) tuberkelsjukdom i lungor (1) tuberkler i halsen (1) tuberkler i hjärnan (40) tuberkler i knä (1) tuberkler i körtlar (1) tuberkler i ledgångarna (1) tuberkler i lungorna (13) tuberkler i magen (6) tuberkler i magsäcken (1) tuberkler i njurarna (2) tuberkler i tarmarna (1) tuberkler i tarmen (1) tuberkler på hjärnhinnan (3) tuberkulos (1032) tuberkulos i hjärnan (2) tuberkulos i huvudet (2) tuberkulos i höften (1) tuberkulos i inälvor (1) tuberkulos i lungor (13) tuberkulos i magen (1) tuberkulos i strupe (1) tuberkulos i struphuvudet (1) tuberkulos i tarmar (1) tuberkulös hjärnhinneinflammation (10) tuberkulös hjärninflammation (6) tuberkulös lungsot (1) tuberkulös sjukdom (119) lungtuberkulos (2)
tumör4558halsväxt (2) ansiktskräfta (56) ansiktssarkom (1) avsättningar av kräftsvulst i lungorna (1) benkräfta (4) blåskräfta (3) brandkräfta (1) bröstkräfta (132) bukhåletumör (1) bukkräfta (15) cachexia carcinomatosa (1) cancer (71) cancer abdominalis (8) cancer aliorum organorum (3) cancer alvi (3) cancer ani (2) cancer aquaticus faciei (1) cancer caecalis (2) cancer coli (4) cancer colli (1) cancer cordiae (4) cancer costarum (1) cancer crus (3) cancer cutanea (1) cancer ducti choledochi (1) cancer ductus (1) cancer duodeni (1) cancer epithae (3) cancer epithae faciei (1) cancer faciei (4) cancer generalis (1) cancer glandularum axillaris (1) cancer hepatis (92) cancer i hjärnan (1) cancer i vänstra ögat (1) cancer inguinalis (1) cancer intestinalis (23) cancer intestinalis recti (1) cancer kakexi (1) cancer labii (1) cancer laryngis (1) cancer lepet (1) cancer linguae (3) cancer lupatis (1) cancer mammae (45) cancer mandibulae (1) cancer maxillae (1) cancer maxillae superioris (1) cancer oculi (2) cancer oesophagi (25) cancer omenti (4) cancer organii poly (1) cancer organorum genitali (1) cancer organorum pelvis (1) cancer ovarii (9) cancer ovarii bilateralis (1) cancer pancreatis (9) cancer pelvis (1) cancer penis (1) cancer perinei (1) cancer peritonei (13) cancer pharyngis (1) cancer prostatae (5) cancer pulmonum (3) cancer pulmonum sinistra (1) cancer pylori (11) cancer recti (26) cancer renalis (6) cancer renalis dextra (1) cancer renalis sinistra (1) cancer retroperitonealis (3) cancer testis (1) cancer tibiae dextra (1) cancer tractus intestinalis (1) cancer uteri (94) cancer vaginae (2) cancer venali (1) cancer ventriculi (419) cancer vertebralis (2) cancer vesicae (8) cancer vesicae urinaria (2) cancer vulvae (1) carcinom i lungorna (1) carcinoma (20) carcinoma abdominalis (1) carcinoma cardiae (1) carcinoma colloides peritonei (1) carcinoma ductus hepaticus (1) carcinoma femoris dextra (1) carcinoma hepatis (9) carcinoma i blåskörteln (1) carcinoma intestini (3) carcinoma mammae (4) carcinoma mammae dextra (1) carcinoma mammae sinistra (1) carcinoma mesenterii (3) carcinoma oesophagi (4) carcinoma ovarialis (2) carcinoma pancreatis (3) carcinoma peritonei (2) carcinoma prostatae (1) carcinoma pulmonum (1) carcinoma recti (3) carcinoma trachei (1) carcinoma uteri (9) carcinoma valvulae coli (1) carcinoma ventriculi (52) carcinoma vesicae (1) carcinomatosa (1) cystocarcinoma ovarii dextra (1) elakartad svulst i blåsväggen (1) elakartad växt (1) elakartade svulster (1) fibroma uteri (2) fibromatosis cutanea (1) fibrös livmoderpolyp (1) frontallobstumör (1) frätande kräftsår i bröstet (1) fungus medullaris genu dextra (1) grovtarmskräfta (1) haemorhagia in tumor (1) halskräfta (39) halsväxt (2) hjärnslagfluss (1) hjärnsvulst (1) hjärntumör (10) hudkräfta (5) huvudknuta (1) huvudkräfta (8) huvudtumör (2) intestinal kräfta (1) invärtes kräfta (5) invärtes kräftskada (1) invärtes växt (2) kallsvulst (1) kindkräfta (1) kronisk cancer (2) kräfta (1424) kräfta i blåsan (4) kräfta i blåshalskörteln (1) kräfta i blåskörteln (5) kräfta i halskörtlarna (1) kräfta i huvudet (1) kräfta i huvudskålen (1) kräfta i högra underkäken (1) kräfta i kindbenet (1) kräfta i magmunnen (1) kräfta i mjälten (1) kräfta i testikeln (1) kräfta i tunga och haka (1) kräfta i underläpp och haka (1) kräfta i urinröret (1) kräfta å membro virile (1) kräftaktig växt (2) kräftaktiga sår (1) kräftaktigt sår i högra ögat (1) kräftartad sjukdom (1) kräftartad svulst i vänster höft (1) kräftartade körtlar (1) kräftböld (1) kräftfeber (2) kräftfrätande (1) kräftinfektion (2) kräftknuta i ljumsken (1) kräftlidande (1) kräftsjukdom (78) kräftskada (12) kräftsvulst (5) kräftsvulst i lungorna (1) kräftsvulst i njuren (1) kräftsvulst på vänstra benet (2) kräftsår (7) kräftsår i magen (2) kräftväxt (1) käkkräfta (1) körtelväxter i halsen (1) köttsvulst (1) köttväxt i magen (1) leverkräfta (105) levertumör (1) leverväxt (2) livmoderskräfta (68) livmodersväxt (2) livmodertumör (1) ljumskväxt (1) luftstrupstumör (1) lungkräfta (4) lymfo-sarcoma colli (1) lymphoma colli (1) lymphoma suppurativa (1) lymphoma suppurativa colli (1) lymphosarcoma colli (1) lympkörtelkräfta (1) långvarig ansiktskräfta (2) långvarig kräfta (1) långvarig tärande kräftsjukdom (1) långvarig underläppskräfta (1) läppkräfta (2) magkräfta (985) magkörtelkräfta (1) magsäckskräfta (35) magtumör (1) magväxt (49) malign tumör (1) maligna svulster i underlivet (1) matstrupkräfta (9) medullärkräfta i blåskörteln (1) medullärkräfta i urinblåsan (1) melano - sarcoma (1) melano - sarcoma intestinarum (1) melano - sarcoma universalis (1) mjälttumör (2) moderkräfta (1) mun- och halskräfta (1) mun- och strupkräfta (1) munkräfta (10) myoma uteri (1) njurkräfta (5) njurtumör (1) noma (4) näskräfta (2) näspolyp (1) osteosarcoma (2) osteosarcoma regio zygomatica (1) osteosarkom på vänstra skulderbladet (1) polyp i näsan (1) polypi retropharygeal (1) polypväxt (1) post cancerum (1) ryggkräfta (1) ryggmärgskräfta (1) sarcoma (23) sarcoma colli (1) sarcoma colli spinalis (1) sarcoma coxae (1) sarcoma femoris sinistra (1) sarcoma laryngis (1) sarcoma maxillae superior (1) sarcoma medullare (1) sarcoma osseum femoris (1) sarcoma pectoris (1) sarcoma pleurae (2) sarcoma pulmonum (1) sarcoma regionis orbis et temporale dextra (1) sarcoma renalis dextra (1) sarcoma uteri (1) sarkom (1) sarkom i bukhålan (1) sarkom i halskörtlarna (1) sarkom i och omkring örat (1) sarkom i ryggraden (1) sarkom i tarmen (1) scirrhus hepatis (6) scirrhus i levern (1) scirrhus mamae (1) scirrhus ventriculi (2) scirrös svulst i huvudet (1) skirrh (2) skirrh i magsäcken (1) slutna kräftan (1) stenkräfta (1) stolgångskräfta (1) strupkräfta (3) svår växt (1) tarmkräfta (23) tumor (1) tumor abdominalis (10) tumor albus genu (1) tumor cerebri (20) tumor cerebri hemisferi sinister (1) tumor colloides (1) tumor cysta ovarii (1) tumor hepatis (1) tumor intestinalis (1) tumor introtheracicus (1) tumor lienis (1) tumor maligna retroperitonealis (1) tumor malignus testis (1) tumor orbitae (1) tumor peritonei (1) tumor pulmonum (1) tumor uteri (1) tumor ventriculi (1) tumor vesica urinaria (1) tumores alii pelves (1) tumores alii vesicae urinariae (1) tumores cancroides (1) tumores extremitatum (1) tumores maxillæ superior (1) tumores ovarii (1) tumores pancreatis (1) tumör (6) tumör på höger axel (1) tungkräfta (12) ulcus cancerosum (1) underkäkskräfta (2) underlivskräfta (29) underlivstumör (2) underlivsväxt (7) urinblåsekräfta (6) uterikräfta (1) utväxt i magen (1) vattenkräfta (2) ventrikelkräfta (1) växt (5) växt i axeln (1) växt i halsen (2) växt i huvudet (7) växt i högra bröstet (1) växt i livmodern (1) växt i magen (12) växt i näsan (1) växt i ryggen (1) växt i sidan (2) växt i äggstocken (1) växt på luftstrupen (1) växt på tandköttet (1) växt på vänstra bröstet (1) växt under vänstra armen (1) växt över ögat (1) växtsjukdom (1) äggstockskräfta (3) ändtarmskräfta (8) ögonkräfta (5) öronkräfta (1) vattenkräfta (2) magväxt (49)
tyfus11087akut nervfeber (2) febris typhoides (498) febris typhoides abdonimalis (1) febris typhoides cerebri (1) följd av nervfeber (3) gastrisk nervfeber (25) grasserande nervfeber (1) gångbar nervfeber (1) hetsig nervfeber (4) häftig nervfeber (1) långsam nervfeber (2) långvarig nervfeber (3) nervfeber (9427) nervfeber lenta (3) nervfeber. (1) nervfrossa (311) paratyfus (1) pneumotyfus (1) rötaktig nervfeber (4) smittosam nervfeber (1) sprinkel (39) tarmtyfus (15) tyfoid nervfeber (2) tyfoidfeber (247) tyfus (342) tyfusfeber (16) tyfös lunginflammation (1) tyfös sjukdom (30) typhus abdominalis (67) typhus acuta (1) typhus cerebralis (30) typhus enterici (1) typhus gravis (3) underlivstyfus (1) våldsam nervfeber (1)
undernäring34brist på modersmjölk (1) dietfel (1) elände (1) emaciatio (1) fame (1) fattigdom och elände (1) hunger (8) inanitio (2) matleda (2) mors e fame (1) svält (14) undernäring (1)
uppkastning287kräkning (54) uppkastning (226) uppkastningsmage (1) vomering (6)
urinförgiftning138uraemia (119) urinförgiftning (18) urinförstoppning (1)
urinstämma200ischuria (4) retentio urinae (7) stranguri (136) striktur i urinröret (2) urinobstruction (1) urinretention (1) urinrörsstrictur (1) urinstämma (39) urintilltäppning (1) vattenstämma (4) vattentäppa (1) vattustämma (3)
urinvägsinflammation14catarrhus vesicae (2) kronisk urinblåseinflammation (2) morbus vesicae urinaria (1) urinblåseinflammation (8) urininflammation (1)
utslag217nässelfeber (8) blåsutslag (3) eczema (5) eczema chronica (1) eczema impetiginosum (1) eczema universalis (1) exanthemati ulcera varia (1) hetsigt utslag (1) hudutslag (1) huvudutslag (1) indrivet utslag (2) inslagen klåda (3) inslaget utslag (3) intertrigo (1) intertrigo universalis (2) klåda (12) kroppsutslag (3) mjölkskorv (1) nässelfeber (8) prurigo (1) tärande utslag (1) utslag (119) utslag i huvudet (1) utslagsfeber (31) utslagsinflammation (1) utslagssjukdom (13)
uttorkning1vattunöd (1)
vanvård37brist på omvårdnad (1) bristande vård (3) försummelse (1) moderns oaktsamhet (1) vanrykte (2) vanskötsel (10) vantrevnad (3) vanvård (14) vårdslöshet (2)
varbildning59apostem (2) apostem i lungan (1) empyema (17) empyema dextra (6) empyema pleura (4) empyema pleura dextra (1) empyema pulmonum (5) empyema sinistri (1) halsapostem (1) inre varbildning (1) panaritium (1) var (9) varbildning (4) varbildning i hjärnan (1) varbildning i huvudet (2) varbildning i knäleden (1) varbildning i underlivet (1) varsamling i lungsäcken (1)
vattenkoppor53vattenkoppor (53)
vattusot11831huvudvattusot (19) akut hjärnödem (1) akut hjärtsäcksvattusot (1) akut lungödem (3) akut vattusot (3) anasarca (39) anasarca acuta (2) anasarca chronica (1) anasarca universalis (1) ascites (65) bröstvattusot (176) bukvattusot (49) hetsig hjärnvattusot (3) hetsig huvudvattusot (1) hjärnvattusot (24) hjärtsäcksvattusot (2) hjärtvatten (1) huvudvattusot (19) hydrocephalus (27) hydrocephalus acuta (18) hydrocephalus chronica (8) hydrocephalus congenita (1) hydrocephalus interna (2) hydronephrosis (2) hydropericarditis (2) hydrops (92) hydrops anasarca (2) hydrops ascites (3) hydrops ovarii (3) hydrops universalis (13) hydrops uraemia (1) hydrops ventriculorum (1) hydrorachis (1) hydrothorax (6) hydrovarium (1) kronisk hjärnvattusot (1) kronisk huvudvattusot (1) kronisk vattusot (14) lungvattenkvävning (1) lungvattusot (7) lungödem (33) långvarig vattusot (7) magvattusot (2) medfödd hjärnvattusot (1) oedema (7) oedema cerebri (7) oedema diffusa pulmonum ambor (1) oedema glottidis (12) oedema malignum (1) oedema pulmonum (120) oedema universalis (1) remittent vattusot (1) uppslagen fotvattusot (1) uppslagen vattusot (1) vatten (3) vatten i benen (2) vatten i bröstet (3) vatten i ena lungan (1) vatten i hjärnan (11) vatten i hjärtat (4) vatten i hjärtsäcken (2) vatten i huvudet (90) vatten i lungor (9) vatten i lungsäcken (21) vatten i magen (5) vatten i magsäcken (1) vattensjukdom (9) vattensvullnad (22) vattensvulst (6) vattenutgjutning i huvudet (2) vattenutgjutning i lungsäcken (3) vattufeber (2) vattulungsot (1) vattusiktighet (6) vattusiktighet i magen (1) vattusjuka (134) vattusjuka i kroppen (1) vattusot (10677) vattusot i benen (1) vattusot i magen (1) vattusvullnad (9) vattusvulst (3) äggstocksvattusot (2) ödem (1) ödem i hjärnan (1) ödem i lungorna (1) ödem i struphuvudet (3)
våld19följd av yttre wåld (1) hustrus våldsgärning (1) stryk (1) utvärdes våld (1) våld (14) överfall (1)
våldsam död4våldsam död (3) våldsamhet (1)
vältning20följd av vältning (3) skadad vid vältning (1) vådlig vältning (1) vältning (12) vältning av våda (3)
värk1870axelvärk (1) benvärk (5) brott (4) brott i lemmarna (1) bröstömhet (1) flerårig värk (1) flerårig värkbrutenhet (2) följd av värkbrutenhet (1) gammal uppslagen värk (1) gammal värk (1) häftig värk (2) knävärk (2) kronisk värk (3) kroppsvärk (45) lappskott (4) ledvärk (106) långvarig kroppsvärk (1) långvarig ledvärk (1) långvarig plågande värk (1) långvarig ryggvärk (1) långvarig värk (31) magvärk (21) nervvärk (3) ryggvärk (12) sveda och värk i benen (1) tärande värk (8) värk (1530) värk i benen (1) värk i fötter (1) värk i hjärnhinnan (1) värk i höger sida (1) värk i kroppen (1) värk i lemmarna (5) värk i låret (1) värk i länderna (1) värk i vänster sida (1) värkbrutenhet (62) värkfeber (2) värkplågor (1) värksjukdom (2) magvärk (21)
vävnadsdöd162benbrand (5) fotbrand (1) fulslag (1) fulsår (25) förruttnelse (4) förruttnelse i hals (1) förruttnelse i tungan (1) förruttnelse i underdelen av kroppen (1) gangraena (46) gangraena antecruris dextra (1) gangraena antecruris sinistra (1) gangraena antecrus (3) gangraena brachii dextra (1) gangraena colli (1) gangraena cruris (1) gangraena cruris dextra (1) gangraena extremitatum (1) gangraena foudroyant (2) gangraena intestinalis (3) gangraena oris (4) gangraena paralytica (1) gangraena pedis (6) gangraena pedis ambor (1) gangraena pedis dextra (1) gangraena pedis sinistra (1) gangraena penis (1) gangraena perinei (1) gangraena pulmonum (7) gangraena pulmonum dextra (1) gangraena pulmonum sinistra (6) gangraena pyaemia chronica (1) gangraena scroti (1) gangraena sicca (1) gangraenösa ulcerationer i rectum (1) gangrän (1) gangrän i armen (1) gangrän i blodet (1) gangrän i foten (1) gangrän i höger ben (1) invärtes föruttnelse (1) kroppsröta (1) munröta (3) necrosis (7) necrosis femoris dextra (1) necrosis tibiae (1) pemfigus gangraenosa (1) röta (2) röta i huvudet (1) röta i huvudskålsbenet (1) röta i höftled (1) septiseran gangraena antecrus dextra (1) septiseran gangraena pedis (1) uppstigen röta (1)
vävnadsförhårdnad7allmän skleros (1) förbeningar i hårda hjärnhinnan (1) induration av hjärnsubstansen (1) induration i underlivet (1) sclerema (1) sclerema neonatorum (1) sclerosis cerebri (1)
yrsel146huvudyra (52) kronisk svindel (1) svindel (18) yrsel (75)
åderförkalkning256arterioskleros (119) atheroma arterierum cerebri (1) atheromatos (2) atheromatos i arteria coronaria (1) atheromatos i hjärtats kransartärer (1) cardio arteriosclerosis (3) cardiosclerosios cerebri (1) cardiosclerosis (21) degeneratio atheroma arteriale (1) degeneratio atheroma cordis (1) förbening av hjärnans artärer (1) förbening av valvulae serrate (1) förbeningar i aorta (1) förbeningar i hjärtvävnaderna (1) förkalkning (5) förkalkning i blodkärlen (1) hjärtförkalkning (1) kalkavsättning i hjärtats kransartärer (1) kalkbildning i hjärtats blodkärl (1) kalkförändringar i ådror (2) kärlförkalkning av hjärnan (1) kärlförkalkning av hjärtat (1) ossificatio arteriorum (2) ossificatio cordis (1) åderförkalkning (84) åderförkalkning i hjärtats kärl (1)
ålderdomskallbrand107gangraena senilis (104) gangraena senilis pedum (3)
ålderdomssvaghet51337bråck och ålderdomssvaghet (1) debilitas senilis (14) långvarig ålderdomsavtyning (1) långvarig ålderdomsbräcklighet (2) långvarig ålderdomssjukdom (4) långvarig ålderdomssot (2) långvarig ålderdomssvaghet (2) långvariga ålderdomskrämpor (1) marasmus senilis (1034) morbus senilis (1) senilia (6) tärande ålderdomssjukdom (1) tärande ålderdomssvaghet (2) ålderdom (22747) ålderdomsavmattning (3) ålderdomsavtagande (3) ålderdomsavtyning (1085) ålderdomsbesvär (1) ålderdomsbrand (32) ålderdomsbrand i benen (1) ålderdomsbrand i fötterna (4) ålderdomsbräcklighet (8546) ålderdomsbörda (1) ålderdomsfeber (1) ålderdomskallbrand (3) ålderdomskrämpor (1215) ålderdomskvav (1) ålderdomsplågor (1) ålderdomssjukdom (92) ålderdomsskröplighet (296) ålderdomsslag (2) ålderdomssot (18) ålderdomssvaghet (16186) ålderdomssvagsinne (1) ålderdomströtthet (1) ålderdomsutsot (1) åldersdomskrämpor (2) åldersdomssvaghet (1) åldersmarasmus (2) ålderssot (19) åldrig (1)
äggvitesjukdom396albuminuria (33) kronisk äggvitesjukdom (3) äggvita (7) äggvitesjukdom (353)
öroninflammation44inre öroninflammation (1) otitis (6) otitis externa (1) otitis interna dextra (1) otitis intima (10) otitis intima suppurativa (1) otitis media (6) otitis suppurativa (1) öreflod (1) öronfeber (1) öroninflammation (12) öronkörtelinflammation (1) öronsprång (2)
överansträngning3död vid lyft (1) hårt lyftande (1) starkt lyftande (1)
överkörd125ihjälkörd (24) ihjälkörd av våda (4) påkörd av bil (1) överkörd (34) överkörd av snöplog (1) överkörd av vagn (2) överkörd av våda (6) överkörd vid järnväg (53)
övrig sjukdom6063utgjutning inom huvudskålen (1) långvarig tärande sjukdom (6) nervlidande (11) besynnerlig sjukdom (3) organiskt fel (1) akut infektionssjukdom (1) akut sjukdom (16) allmän sjuklighet (1) allmänt lidande (1) allvarlig sjukdom (1) angiven sjukdom (5) avsomnad (1) axelsjukdom (1) bensjukdom (2) besynnerlig sjukdom (3) besynnerlig sjukdom i tår och fötter (1) bindsjukdom (1) blodsjukdom (123) blodskott (2) contraction (3) exacerbatione (1) exacerbatione acuta (4) flerårig tärande sjukdom (2) fläcksjukdom (2) fotåkomma (1) framfallen navelsträng (1) frätande sjukdom (3) förbränd invärtes (1) gomsjukdom (5) gångbar sjukdom (1) helsot (62) hetzspang (1) hicka (7) hickhosta (2) hållsjukdom (1) hårt angripen i alla lemmar (1) hängselsjukdom (1) in sapore (1) inre lidande (1) inre åkomma (2) invecklad sjukdom (1) invärtes frätande sjukdom (1) invärtes klämsel (6) invärtes krämpor (1) invärtes lidande (3) invärtes ont (1) invärtes pina (1) invärtes plågor (1) invärtes sjukdom (104) invärtes tärande sjukdom (36) kandulsianea (1) knäsvamp (1) knäåkomma (1) krankhet (2) krasslighet (1) kronisk (4) kronisk sjukdom (80) kroniskt lidande (7) kroniskt lidande i vänstra sidan (1) kroniskt ryggradslidande (1) krämpor (7) känd sjukdom (8) kännbar sjukdom (1) körtelbulnader (4) körtelsjukdom (3) ledsjukdom (2) luxatio vertebralis (1) långvarig benåkomma (1) långvarig tärande sjukdom (6) långvarigt mjältlidande (1) mattande sjukdom (3) modergikt (1) morbus lakun (1) morbus niger (1) morbus oculi (1) naturlig död (2) naturlig sjukdom (3) navelfel (1) navelsjukdom (3) nervlidande (11) obekant tillfälle på tungen (1) obstruerande sjukdom (1) okänd krämpa (6) okänd siukdom (1) organdegeneration (1) organiskt fel (1) osot (1) passion (7) pneumorrhagia (1) pyloros förträngning (1) rygglidande (1) ryggmärgsbesvär (1) ryggplågor (2) ryggradslidande (3) ryggradsröta (1) ryggradssjukdom (18) ryggsjukdom (1) röda fläckar (1) röda fläckar på kroppen (1) röda friselen (2) sjuk i hela kroppen (2) sjukdom (77) sjuklighet (2) skribbel (1) smittosam sjukdom (2) smärtsam sjukdom (1) sot (14) sotdöd (13) sotesäng (2) sotsjukdom (6) stilla sjukdom (20) sträng sjukdom (1) svampfeber (2) svartfeber (1) svår sjukdom (3) svårt lidande (2) sängliggande (1) sömnsjuka (5) sömnslag (2) testikelförklämning (1) tryck på huvudskålen (1) tänder (2) tärande (286) tärande helsot (1) tärande invärtes sjukdom (3) tärande plågor (2) tärande sjukdom (4900) underlig sjukdom (1) underlivsplågor (1) underlivssjukdom (5) upphostning (2) uppstigelse (13) urinblåsesjukdom (2) uterus sanus (1) utgjutning inom huvudskålen (1) vanlig sjukdom (5) vedermödor (3) vidhängande sjukdom (1) vita röret (2) vitium (2) vitium primae conformationis (5) ögonsjukdom (1) ögonvärk (1) ökänd sjukdom (28) öronsjukdom (7) underlivssjukdom (5) kronisk sjukdom (80)
övriga bristningar35bristning (3) bristning av artär (1) bristning av högra lungan (2) bristning av vänstra lungan (1) bristning i huvudet (1) brusten magsäck (1) brusten mjälte (1) hjärtbristning (1) leverbristning (1) livmodersbristning (1) lungbristning (1) post ruptura splenica (1) ruptur i hjärtat (1) ruptura cervisi uteri (1) ruptura cordis (4) ruptura cystae ovari (1) ruptura hepatis (2) ruptura intestini (2) ruptura lienalis (1) ruptura urethra (1) tarmbristning (6) tarmruptur (1)
övriga deformationer8kutrygg (1) kyphosis (4) kyphosis scoliosis (2) missbildning i mun och hals (1)
övriga handikapp15krympling (8) lytt (4) långvarig krymplighet (1) vanförhet (1) vanlytt (1)
övriga hjärnsjukdomar174utgjutning i hjärnan (2) akut hjärninflammation (1) encephalopathia syphilitica (1) akut hjärninflammation (1) akut hjärnlidande (1) cerebralis (2) encephalopathia (9) encephalopathia syphilitica (1) encephalopathia typosa (1) fel i lilla hjärnan (1) förtjockning i hjärnhinnorna (1) hjärnaffektion (6) hjärnbetändelse (1) hjärnfel (1) hjärnindolens (1) hjärnlidande (28) hjärnsjukdom (47) hjärnsymptom (1) hjärnåkomma (5) irritatio cerebri (1) kastning till hjärnan (1) kronisk hjärnsjukdom (5) kroniskt hjärnlidande (14) medfödd hjärnsjukdom (2) medfött hjärnlidande (1) morbus cerebri (18) morbus organum cerebri (1) organisk hjärnsjukdom (13) organiskt hjärnfel (1) organiskt hjärnlidande (6) parencephalocèle (1) tryck på hjärnan (1) utgjutning i hjärnan (2)
övriga hjärtsjukdomar702hjärtlidande (448) akut hjärtsjukdom (1) cordiae asteni (2) coronaria cordis (1) degeneratio arteriae cordis (1) degeneratio cordis (6) försvagad hjärtverksamhet (1) hjärtförslappning (1) hjärtförsvagning (1) hjärthicka (1) hjärthåll (1) hjärtlidande (448) hjärtmuskelförtvining (1) hjärtmuskelinflammation (3) hjärtsjukdom (147) hjärtskrik (2) hjärtstyng (2) hjärtsvaghet (3) hjärtsvikt (1) hjärtsvullnad (1) hjärtåkomma (13) komplicerat kroniskt hjärtlidande (1) kronisk hjärtsjukdom (15) kroniskt hjärtlidande (9) långvarigt hjärlidande (1) morbus cordis (6) organisk hjärtsjukdom (15) sting i hjärtat (1) upphörd hjärtverksamhet (1) vitium cordis (16)
övriga infektioner6varsänkning (1) mjältinfektion (1) stomakace (2) uppslagen sjukdom (1) varsänkning (1) öronslag (1)
övriga inflammationer875magsäcksinflammation (4) perinephritis (1) vattenkräfta (9) akut inflammation (1) akut underlivsinflammation (1) aortitis (1) barnfluss (1) benhinneinflammation (3) beninflammation (7) benmärgsinflammation (2) bindvävsinflammation (5) brand (26) brand i högra benet (1) brandfläckar (1) bursitis suppuratio genu sinistra (1) bäckeninflammation (1) catarrhus (3) catarrhus bilateralis (1) catarrhus chronica (3) catarrhus faciei (1) cholecystitis cellulae (1) coxitis (4) coxitis chronica (3) coxitis ossis pelvis (1) coxitis sinistra (1) coxitis suppurativa (1) coxitis suppurativa dextra (1) dentitis difficilis (5) epididymitis (1) exsudat (1) exsudat vid hjärnloberna (1) exudat i hjärtsäcken (1) exudat i lungsäcken (1) flegmasi (1) fluss (49) fluss i höger öga (1) flusshosta (2) flusslag (1) flussvärk (1) frenitis (1) gallblåseinflammation (1) glossitis acuta (1) halsbrand (1) halsbrott (1) huvudfluss (6) huvudgissel (1) huvudinflammation (6) hål vid scrotus (1) inflammatio intestinorum (1) inflammation (474) inflammation i innersta kärlhinnan (1) inflammation i innerörat (1) inflammation i luftstrupen (1) inflammation i mun och svalg (1) inflammation i nedre käkens benhinna (1) inflammation i scrotus (1) invärtes inflammation (5) katarr (35) katarral inflammation (1) kotinflammation (1) kronisk inflammation (8) kronisk inflammation i alimentärkanalens slemhinna (1) kronisk katarr (5) kronisk knäledsinflammation (1) kronisk mjältinflammation (1) kronisk underlivsinflammation (3) körtelinflammation (1) ländmuskelinflammation (1) magsäcksinflammation (4) mastitis (2) mjältinflammation (1) muninflammation (1) munkatarr (1) muskelinflammation (1) navelbrand (2) navelbråcksinflammation (2) navelinflammation (3) navelkärlsinflammation (2) navelsträngsinfektion (1) navelvensinflammation (1) ophtalmia neonatorum (1) ostitis (1) otitis medularis (1) panaritium pollicis dextra (1) paraperityplitis suppurativa (1) paratyphlitis (5) periarthritis maxillae inferior (1) perihepatitis (1) perinephritis (1) periostit i tungbenet (1) periostitis (4) periostitis alveolosa (1) periproctitis (2) perityphlitis (20) perityphlitis chronica (1) perityphlitis suppurativa (1) psoasinflammation (2) psoitis (2) pulsåderinflammation (1) ryggradsinflammation (5) salpingitis purulenta (1) slem (1) slemhosta (1) sleminflammation (1) slemsjukdom (1) slemstockning (16) slemstockning i svalget (1) splenitis (1) spondylarthrokace (4) spondylitis (21) spondylitis cervicalis (1) spondylitis chronica (1) stolgångsinflammation (1) stomatitis (2) stomatitis aphtosa (1) suppuration (1) svalginflammation (2) svalgkatarr (1) synovitis genu dextra purulenta (1) synovitis suppuratio (1) sårhalssjuka (2) tandkatarr (1) tärande flussjuka (1) underlivsinflammation (25) vattenkräfta (9) vit fluss (3) ögoninflammation (1)
övriga koppor10729blodkoppor (1) blå koppor (1) falska koppor (1) följd av koppor (5) grasserande koppor (1) inslaga koppor (2) inslagna koppor (13) koppfarsot (1) koppfeber (4) koppning (1) koppor (10670) koppsmitta (1) naturliga koppor (24) stenkoppor (1) svarta koppor (2) svinkoppor (1)
övriga ledsjukdomar6akut ledsjukdom (1) artritisk dyscrasi (1) contractura (1) knäsjukdom (1) ledsvamp (1) muskeldegeneration (1)
övriga leversjukdomar380morbus hepatis (1) leverlidande (13) leversjukdom (327) affectio hepatis (1) akut leversjukdom (1) degeneratio hepatis (1) fettlever (3) kronisk leversjukdom (15) kroniskt leverlidande (5) leveraffektion (1) leveransvällning (1) leverlidande (13) leversjukdom (327) leversot (4) morbus hepatis (1) morbus organ hepatis (5) organisk leversjukdom (1) organiskt leverlidande (1)
övriga luftvägsinfektioner2147akut luftstrupsinflammation (1) akut strupinflammation (1) halsinflammation (45) halskatarr (4) halslidande (17) halsont (14) halsplågor (1) halssjukdom (1898) halsvärk (2) halsåkomma (19) heshet (4) hetsig halssjukdom (1) häftig halssjukdom (1) kronisk strupinflammation (1) kroniskt halslidande (1) laryngo trachei (1) luftstrupsinflammation (25) luftstrupskatarr (7) långvarig halssjukdom (1) långvarig strupsjukdom (1) morbus laryngis (5) perichondritis (1) perichondritis laryngea (1) skrofulös halssjukdom (1) struphuvudinflammation (1) struphuvudkatarr (1) strupinflammation (7) strupkvav (1) struppassion (1) strupplågor (1) strupsjukdom (72) strupsot (6) strupåkomma (1) tracheitis (2) tracheitis acuta (1)
övriga lungsjukdomar18896slembildning i lungan (1) lungtuberkulos (183) akut miliär dubbelsidig lungtuberkulos (1) bristande lungutvidgning (20) brösttärande (1) fastvuxen lunga (1) förtätning i vänstra lungan (1) kronisk lungsjukdom (14) kronisk lungsot (10) kroniskt lunglidande (25) lungaffektion (3) lungblodpropp (1) lungförstockning (1) lungförtätning (7) lunglidande (33) lungröta (7) lungsiktighet (7) lungsjukdom (518) lungskada (5) lungsot (18021) lungsvaghet (1) lungtuberkulos (183) lungtvinsot (1) lungåkomma (2) långvarig lungsjukdom (5) långvarig lungsot (8) långvarig tärande lungsjukdom (1) långvarigt lunglidande (1) medfödd lungsot (1) nomica pulmonum (1) ofullständig lungutveckling (3) perforation av lungsäcken (1) pneumonoconiosis (1) pyopneumothorax (5) slembildning i lungan (1) var i lungsäcken (3) varsänkning i lunga (1) vitium pulmonum dextra (1)
övriga njursjukdomar346ofullständig respiration (1) degeneratio amyloidea hepatis (1) degeneratio amyloidea splenis (1) kronisk njursjukdom (35) kroniskt njurlidande (9) njurdegeneration (1) njurfel (1) njurkolik (1) njurpassion (3) njurplågor (1) njursjukdom (290) njuråkomma (2) ofullständig respiration (1)
övriga sjukdomar i andningsorganen1064alii organorum respirationis morbi (2) brösthosta (5) fibromatosis pleurae dextra (1) gammal hosta (1) halslungsot (1) halspassion (1) halsröta (5) hosta (1008) hostfeber (1) hostsjuka (29) hostsot (1) hypostasis pulmonum (1) häftig hosta (3) peribronchitis (1) seghosta (2) tobaksrökande (1) tärande hosta (1)
övriga sjukdomar i cirkulationsorganen12aortae insufficientia (1) aortic regurgitation (1) arteriosuffokalis (1) hypostasis (1) hämmat blodomlopp (1) pseudoleuchaemia (4) pseudoleuchaemia lymphatica (1) vitblodsjukdom (2)
övriga sjukdomar i hud och bindväv23bindvävsförhårdnad (2) chloramyloidos (1) dermatitis (2) dermatitis exfoliativa (1) fjällhudsjukdom (1) hudsjukdom (6) impetigo capitis (1) lupus (7) medfött hudutslag (1) psoriasis (1)
övriga sjukdomar i matsmältningsorganen3796halsbränna (1) dålig mage (19) gastrisk feber (598) magrev (53) kardialgi (1) magfeber (2) ändtarmsframfall (1) magväxt (1) magvärk (4) affectio cordis (1) akut magsjukdom (3) akut magvärk (1) alii organorum digestionis (1) alii organorum digestionis morbi (2) bristande matsmältning (1) bukflen (1) buksot (1) bältslag (1) degenerationes varior intestinum (1) descensus ventriculi (1) dålig mage (19) febris gastrica (8) febris gastrica simplex (1) febris gastrica-nervosa (3) följd av magoperation (1) fördärvad mage (11) förlorad förmåga att svälja (1) förskämd mage (1) förslappning i magen (3) förträngning av matstrupen (3) förträngning i luftstrupen (1) förträngning i strupen (1) gallsjukdom (11) gamla magkrämpor (1) gastricism (4) gastrisk feber (598) gastrisk sjukdom (4) gastrisk slemfeber (2) gastromalaci (4) gastromalacia subacuta (1) halsbränna (1) hetsig magsjukdom (1) hetsig uppmjukning av magen (1) indigestion (2) insot (44) inälvsplågor (1) kardialgi (1) kronisk dålig mage (1) kronisk magsjukdom (40) kronisk tarmirritation (1) kronisk tarmsjukdom (1) kroniskt irritationstillstånd i digestionskanalen (1) kroniskt lidande i digestionskanalen (1) kroniskt maglidande (19) kroniskt tarmlidande (4) långvarig magsjukdom (15) långvarigt maglidande (13) mag- och tarmsjukdom (3) mag- och tarmuppmjukning (3) maganfall (1) magfeber (2) magfel (1) magflen (66) magförkylning (2) magförsträckning (1) maghosta (21) maginfektion (1) magkrank (1) magkrämpor (56) maglidande (184) magont (3) magpassion (2) magpina (3) magplågor (822) magrev (53) magsjuka (20) magsjukdom (1470) magskärven (1) magslag (1) magslem (2) magsot (5) magsyra (131) maguppmjukning (2) magvärk (4) magväxt (1) magåkomma (18) magälta (3) matstrupsförträngning (2) meteorism (1) oförmåga att svälja (1) oförmögenhet att kunna lämna exkrementerna (1) okänd magsjukdom (3) organisk sjukdom i digestionskanalen (1) organiskt fel i magen (1) organiskt magfel (1) rev (20) rev i magen (1) salivation (1) skämd mage (1) slemfeber (12) smygande gastrisk feber (1) spasmus glottidis (3) svag mage (3) tarminvagination (3) tarmlidande (1) tarmlopp (2) tarmocklusion (1) tarmsjukdom (7) tarmsot (1) tarmvärk (1) tillstängd matstrupe (1) tärande magsjukdom (3) ändtarmsframfall (1) svag mage (3)
övriga sjukdomar i nervsystemet99konvulsioner (1) alii systematis neurosi morbi (8) ataxia locomotrice progressive (1) kompression av ryggmärgen (1) konvulsioner (1) kroniskt ryggmärgslidande (2) känslolöshet (1) morbus ceribri (1) märglidande (1) organisk ryggmärgssjukdom (1) ryggmärgslidande (81) ryggmärgssjukdom (1)
övriga sjukdomar i urinorganen41haematemesis (1) blåssjukdom (8) blåsförlamning (3) blodpink (6) blodurin (1) blåsfrisel (1) blåsförlamning (3) blåssjukdom (8) degeneration av blåskörteln (1) degeneration av urinröret (1) ektopia vesicae urinae (1) förträngning av urinröret (1) haematemesis (1) haematuria (2) infiltration urinae (1) kronisk sjukdom i urinblåsan (2) sträng urin (1) uringångsfel (1) uringångslidande (1) urininfiltration (2) urinkatarr (1) urinsjukdom (2) urinsot (3) urinvägssjukdom (1)
övriga skador195sår i huvudet (1) ansiktsskada (1) benskada (25) benskadeinflammation (1) benskador (1) blessyrer (2) bröstskada (7) död under brunnsgrävning (1) fall mot stengolv (1) fall över staket (1) fotskada (1) följd av skada under storm (1) fördärvade ben (1) förlyftning (9) handen skadad i tröskverk (1) hjärnskada (2) huvudskada (20) hål genom bröstet (1) hål på kranium (1) ihjälkörd genom olyckshändelse (1) inflammerad benskada (1) inre skador (1) invärtes skada (1) kastat sig framför ett järnvägståg (1) knäskada (5) mal perforant du pied (1) olyckshändelse vid tröskning (1) ras (1) ras i grusgrav (1) ras i kalkgrav (2) ras i märgelgrav (7) ras vid brunnsgrävning (1) rivit ut sina ögon (1) ryggmärgsskada (3) skada (6) skada i huvudet av våda (1) skada i tinningen (1) skadad av hackelsemaskin (1) skadad av maskin (1) skadad av tröskverk (3) skadad huvudskål (2) skadad huvudskål av våda (1) skadad i hackelsemaskin (1) skadad i sidan under lek (1) skadad i skogen (1) skadad ryggrad (1) skadad vid arbete (1) skadad vid järnväg (2) skadade revben (1) skadat lår (1) skadat underliv vid överkörning (1) skallskada (1) skröpliga fötter (1) sår i ansiktet (1) sår i huvudet (1) tarmskada (2) trauma på ryggmärgen (1) uppristad mage (1) utvärtes skada (1) utvärtes skada av våda (1) vulnus capitis (2) vulnus perforans in genu (1) vulnus pulmonis (1) vältande lass (47) yttre skada (2) yttre skada på hjärnan (1) vältande lass (47)
övriga svaghetstillstånd4962svag mage (1) allmän avmattning (4) allmän skröplighet (1) allmän svaghet (740) avmattning (19) bensvaghet (1) borttrånad (1) borttynad (1) bräcklighet (1862) cachexia (6) debilitas (15) debilitas universalis (7) ecthyma cachecticum (1) exhaustio virium (1) fistulösa svagheter (1) fleråriga svagheter (1) fysisk svaghet (2) fördärvad (1) gammal bräcklighet (1) invärtes svaghet (3) kraftlöshet (9) kraftnedsättning (1) kraftuttömning (26) kroppsplågor (1) kroppssvagheter (11) långvarig allmän svaghet (1) långvarig bräcklighet (9) långvarig kroppskranhet (1) långvarig skröplighet (3) långvarig svaghet (33) mania marasmus (1) marasmus (394) marasmus maxillae inferior (1) marasmus universalis (3) matthet (19) mycket svag (1) naturlig svaghet (5) nervös svaghet (2) operatia cachaxia (1) ryggmärgsatrofi (1) skröplighet (243) skröplighet i länderna (2) svag hälsa (1) svag levnad (1) svag mage (1) svaghet (1437) svagsinne (15) svagt bröst (62) svagt utvecklad (1) thoraxis cachexia (1) uselhet (4) utmattning (1) utsliten (1) åsamkad bräcklighet i tjänst (1)
övriga tandåkommor386tandfeber (323) tandplåga (32) tandsjukdom (13) tandsprickning (12) tandvärk (5) tandåkomma (1)
övriga veneriska sjukdomar250inslagen skabb (6) långvarig venerisk sjukdom (1) medfödd venerisk dyscrasi (1) medfödd venerisk sjukdom (5) morbus veneris (1) radesyge (1) skabb (14) venerisk feber (1) venerisk kräfta (1) venerisk sjukdom (183) venerisk skabb (1) venerisk smitta (30) venerisk åkomma (2) veneriska sår (3)
övriga ålderdomssyndrom8dementia (5) dementia senilis (2) fatuitas (1)
övriga äggstocks- och livmodersjukdomar113underlivssjukdom (4) felaktig menstruation (1) kronisk livmodersjukdom (1) kronisk underlivssjukdom (1) kroniskt underlivslidande (9) livmoderblödning (3) livmoderfall (1) livmodersjukdom (6) livmoderskada (1) livmoderslidande (1) livmodersstjälpning (1) långvarigt underlivslidande (5) moderfall (7) paratyphus uteri (1) salpingo-oophoritis (1) underlivslidande (66) underlivssjukdom (4) uteritis (1) äggstocksdegeneration (1) äggstocksinflammation (1) äggstockssjukdom (1)
övrigt2983hypocondri (1) död av våda vid bad (3) död vid bad (14) skeppsbrott (9) följd av operation (1) mindre vetande (2) blixtnedslag (56) hastig död på marken (1) steglad (3) misshandel (1) självmord (318) häftig sjukdom (6) kronisk sjukdom (1) vältande lass (1) avlivad (3) avrättad (12) betagen i ben och lår (1) betagen i lemmarna (1) blind (2) blixtnedslag (56) blodkvav (1) casus (1) casus mortiferi (22) dorshi (1) dråp (30) dålig medfart (1) död av frost på marken (1) död av våda i skogen (1) död av våda vid bad (3) död i bakugn (1) död i bastu (1) död i dike (1) död i grop (3) död i gruva (6) död i hamn (1) död i hemmet (5) död i jordras (27) död i krig (1) död i källare (1) död i lergrav (3) död i maskin (1) död i märgelgrav (18) död i sandgrav (3) död i skogen (8) död i snön (4) död i snöyra (4) död i stenbrott (2) död i storm (3) död i sängen (11) död i torvgrav (12) död på fartyg (5) död på gatan (1) död på havet (33) död på is (4) död på marken (97) död under resa (4) död under vandring (1) död ute (5) död utomlands (1) död vid bad (14) död vid byggnadsarbete (1) död vid järnväg (14) död vid kvarn (10) död vid körning (1) död vid skeppsbyggeri (1) död vid skogskörsel (1) död vid såg (2) död vid torvkörning (1) död vid vallgång (1) dödad (3) dödad av elektrisk ström (1) dödad av stolpe (1) dödad av tröskverk (6) dödad i strid (2) dödad under arbete (2) dödad under fartygslossning (1) dödad vid brunnsgrävning (1) dödad vid stenarbete (3) dödad vid trädfällning (1) dödssjuka (2) dödsstraff (5) eftersjukdom (1) eget förvållande (4) elstöt (1) fall i kittel (1) fattigdom (2) fettbildning (1) fettdegeneration (1) funnen död på marken (2) följd av liderlighet (1) följd av operation (1) för tidig död (1) förråkning (1) förslukat sig (1) gruvras (4) handåverkan (1) hastig död på marken (1) hemsjuka (1) hetsigt skrikande (1) hypocondri (1) hårbill (1) häfta (1) häftig sjukdom (6) ihjälkämd vid gruvras (1) ihjälskrämd (1) järnvägsolycka (1) kantring (1) kastning (1) kronisk sjukdom (1) krystning (1) kväljning (1) körolycka (1) lagd i lönn (2) leptitis (1) liderlig levnad (2) liderlighet (2) likmask (1) läkemedelsmissbruk (1) lögning (1) maktlöshet (3) mecra crurum (1) mindre vetande (2) misshandel (1) nattskrik (3) naturkatastrof (1) nedridning (1) nefandum facinus (1) nomenklatur 112 d. (1) nomenklatur 162 a (1) nomenklatur N-o 6 (1) nomenklatur N-o 87 (1) nostalgia (1) näringsbekymmer (1) näsbiten (1) olyckshändelse (1979) olyckshändelse i gruva (1) olyckshändelse i märgelgrav (1) olyckshändelse i stärkelsefabrik (1) olyckshändelse med häst (2) olyckshändelse vid kälkåkning (1) olyckshändelse vid skogsbrand (1) omkommen (13) omkommen av våda (2) omkommen under tjänstgöring (1) oordentlig levnad (6) otidigt levnadssätt (1) outvecklad andhämtning (1) ovänskap (1) post trauma (1) puken (2) pulsation (1) ryckning (1) ryhmus. (1) rysning (2) sjuk efter vaccinering (1) självförvållat (2) självmord (318) självmord av våda (1) självspillning (5) skarpslag (7) skeppsbrott (9) skrik (4) skrämsel (1) slapphet (1) slog up för åt (1) släpad till döds av häst (2) snålhet (1) spasmer (1) steglad (3) stenras (2) stenskott (1) stenvåld (1) styvhet (3) sub dio (1) svartsjuka (1) sveda (2) svårmodighet (3) sängsjuka (1) tabellens N-r 34 (2) träskojärn (1) under arbete med rågupptagning (1) under provkur (1) uteliggande (1) utkastad i en torvgrav av en ko (1) ventriculi cerebri (1) våda (1) vådaslag (1) vådlig händelse (1) vånda (2) vädervirvel (1) vältande lass (1) yrväder (4) åderlåtning (1) åkning (2) åkolycka (1) åsknedslag (1) överansträngning (1) övrigt (16)