DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Demografisk Databas Södra Sverige

Vårt långsiktiga mål är att alla kyrkböcker över födda, vigda och döda för Skåne, Blekinge och Halland ska registreras för perioden 1650-1900 och vara fritt sökbara på Internet.
Vill du läsa om våra församlingar
och se bilder på dess kyrkor?
Klicka på kartan!


Kuriosaposter
Inkomna rättelser
Webbplatsen DDSS.nu kommer att avvecklas under 2024. Innehållet, i huvudsak databaserna för födda, döda, vigda och in/utflyttade kommer i samband med detta flyttas över till Riksarkivet övriga söktjänster, sok.riksarkivet.se, och finnas tillgängliga där. Vi kommer att återkomma med mer information när vi kommit längre i detta arbetet.
Till Nyheter.


Blekinge län Hallands län Skåne län