DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Demografisk Databas Södra Sverige

Vårt långsiktiga mål är att alla kyrkböcker över födda, vigda och döda för Skåne, Blekinge och Halland ska registreras för perioden 1650-1900 och vara fritt sökbara på Internet.
Vill du läsa om våra församlingar
och se bilder på dess kyrkor?
Klicka på kartan!


Kuriosaposter
Inkomna rättelser

Vad är detta för knapp?

I samband med att Riksarkivets digitala forskarsal släpps fri blir det möjligt att se de skannade original- handlingarna genom att trycka på knappen "Visa" i den aktuella posten i DDSS. För de register där matchning av sidhänvisning inte kunnat genomföras kommer man till den aktuella volymens första bild.
Läs mer


Blekinge län Hallands län Skåne län