DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Källs-Nöbbelöv


Källs Nöbbelövs kyrka 2008, foto: Catrine Bergstrand

Namn:-1922 Kells-Nöbbelöv, 1923- Källs-Nöbbelöv.
Indelning:2006 uppgått i Teckomatorp.
Om socknen:Källs Nöbbelöv visar tydliga spår hur en liten kyrkby såg ut i början på 1800-talet. Centralt i byn finns fortfarande den gamla prästgården i korsvirke, fattigstugan i rött tegel och folkskolan, även den i rött tegel, samt en del gatuhus.
Ortnamnet "in Kællersnybølæ" från mitten av 1300-talet är bildat av mansnamnet "Kældor" och "nyböle" (nybygge).
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den vitkalkade stenkyrkan stod färdig 1959. Den har avlångt åttkantigt långhus och sidoställt torn. Den föregående nygotiska tegelkyrkan från 1882 revs 1957 p.g.a. svåra husbocksangrepp. Den hade i sin tur ersatt en romansk absidkyrka från 1100-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Nöbbelöv 1811 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta