DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Abild
Om socknen:Abild består av en kuperad skogsbygd öster om Falkenberg.
Namnet (1431 skrivet Apulde sokn) avsåg ursprungligen en nu försvunnen by och anses vara bildat till ordet apuld (vild)apel.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med västparti från äldre medeltid byggdes till på 1600-talet med bl.a. ett gravkor för ätten Lilliehöök på Hjuleberg. Västtorn av trä från 1700-talet och trätunnvalv med rokokomålningar från 1767. Välbevarad inredning från 1600- och 1700-talen.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta