DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Tölö
Om socknen:Tölö består av markanta, öppna dalbygder kring Kungsbackaån med biflöden, omgivna av bergig skogsbygd.
Ortnamnet (ca 1300 Thølæ), som är lånat från kyrkbyn, är dunkelt.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och smalare halvrunt kor och sakristia byggdes 1854-64 och ersatte en medeltida stenkyrka. Från denna har bl.a. bevarats en dopfunt från 1200-talet. I Sahlgrenska gravkoret, tidigare sammanbyggt med gamla kyrkan, ligger Niclas Sahlgren begravd; här finns en skulptur av Sergel. Varlakyrkan med fasader av tegel byggdes 1989-90.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta