DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Vallda
Om socknen:Vallda består av öppna, småbrutna dalbygder på inre Onsalalandet, skilda av bergterräng, samt skärgård.
Ortnamnet (1462 vidh Valdhe) är lånat från kyrkbyn. Det innehåller vall vall, slätt och möjligen lid sluttning.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten härrör troligen från 1200-talet och förlängdes österut med ett halvrunt kor 1662. Tornet byggdes 1765-70. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet

Rön J112-2-81919-1925
Vallda J112-2-91919-1925

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta