DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Snårestad
Namn:Snårestad är nämnd i Diplomatorium Danicum år 1334 som Suarthestathe och i decimantjordeboken från år 1651 som Snorsted Sognn. Även Snorrestad.
Indelning:2002 uppgått i Ljunits.
Om socknen:Snårestad består av backig fullåkersbygd vid Söderslätts östra kust.
Ortnamnet (1502 j Snorstade, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller pluralis av forndanska stath ställe och troligen ett ord snarth snår.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan från 1100-talet med senmedeltida torn övergavs på 1860-talet och rivning påbörjades men avbröts. Med bibehållande av bevarade murpartier återuppfördes kyrkan 1924-25 efter Theodor Wåhlins ritningar. En medeltida dopfuntscuppa har bevarats. Medeltidskyrkan var rikt utsmyckad med kalkmålningar av Snårestadsmästaren, daterade till 1347.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Snårestad  1831

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta