DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Sturkö


Sturkö kyrka 2008, foto: Anette Lenander

Indelning:1564 utbruten ur Lyckeby.
Om socknen:Sturkö består av Sturkö med odlingsbygd och lövskog samt flera mindre öar och skär.
Ortnamnet (ca 1300 Storkø) kan vara en bildning till stor eller stodh hästflock och alltså betyda den stora ön eller hästön.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och smalare kor samt tresidig sakristia invigdes 1878 efter J.A. Hawermans ritningar och ersatte en medeltida stenkyrka. Från denna har delar av ett altarskåp från 1500-talets början bevarats.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta