DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Harplinge


Harplinge kyrka 2009, foto: Guno Haskå

Om socknen:Harplinge består av fullåkersbygd på kustslätten med några mindre bergshöjder samt skog längs stranden.
Namnet är lånat från kyrkbyn (omkring 1300 Harpælyung). Det innehåller ett ord besläktat med verbet harpa vara stel, styv och ljung ljunghed.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan är av sten med torn samt högre och bredare korparti med korsarmar och absid i nyromansk stil. Den invigdes 1893. Möjligen ingår delar av dess medeltida föregångare i långhuset. Interiören ombyggdes 1954. Altaruppsatsen härrör från 1683, predikstolen från 1616 och dopfunten av trä från 1702.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta