DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Färingtofta


Färingtofta kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Om socknen:Färingtofta utgörs av ett småbrutet, skogigt odlingslandskap, norr om Rönne å.
Ortnamnet (1406 j Færingatoftasogn), lånat från kyrkbyn, innehåller plur. av toft tomt och troligen färing invånare i Färs härad.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:I sitt ursprungliga skick var kyrkan en romansk absidkyrka av sten från ca 1200. År 1796 byggdes en stor korsarm i norr och året därpå fick tornet sin nuvarande form. En korsarm i söder byggdes 1828 och samtidigt stympades absidkoret och inrättades till sakristia. Trots den förändrade längdriktningen behölls altaret i öster och en altarpredikstol uppsattes. Dopfunten torde vara samtida med kyrkan.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta