DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Simrishamn


Simrishamns kyrka 2008, foto: Jan Dahlin

Namn:-1868 Cimbritshamn.
Indelning:2006 införlivat Gladsax, Järrestad, Simris och Östra Nöbbelöv.
Om socknen:Ortnamnet (1161 avskrift Symbirshafn) betyder byn Simris hamnplats.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten har en ännu delvis outredd byggnadshistoria. Äldst är troligen koret med trefönstergrupp i öster, möjligen byggt ca 1200. Troligen senare under 1200-talet byggdes långhuset, och på 1400-talet välvdes kyrkan med två skepp i långhuset och försågs med torn samt vapenhus. Altaruppsatsen från ca 1600 omändrades 1728. Predikstolen tillkom 1626. Dopfunten är samtida med kyrkan. I S. fanns under medeltiden också det s.k. Lybeckerkapellet, vars grundmurar utgrävdes 1932.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta