DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Svalöv


Svalövs kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:Förr Svaluf, -1915 stundom Norra Svalöv, 1915- Svalöv.
Indelning:2002 uppgått i Svalövsbygden.
Om socknen:Svalöv består av fullåkersbygd i söder och delvis skogbevuxet backlandskap i norr.
Ortnamnet (ca 1120 Jn villa Swalleue, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller mansbinamnet Swale (svala) och löv ärvt eller överlåtet gods.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Av medeltidskyrkan återstår en grund. Den gamla kyrkan i Svalöv uppfördes ca 1175 av Mårten stenmästare. Den revs för att lämna plats för en ny kyrka, vilken invigdes 1878. Den nya kyrkan är byggd av sten och har torn och smalare kor. Den gamla kyrkans dopfunt från 1200-talet har bevarats.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin. (Vid besök på plats kan konstateras att grunden till medeltidskyrkan inte ligger på samma plats som den nuvarande kyrkan.)
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Karatofta  1839
Munkagårda 1824 
Norra Svalöv  1840
Södra Svalöv 1824 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta