DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Bårslöv


Bårslövs kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Om socknen:Bårslöv är en öppen fullåkersbygd vid Råån.
Ortnamnet (1200-33 de Bareslefh, avser kyrkbyn) innehåller en oklar förled och löv ärvt eller överlåtet gods.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Av den medeltida kyrkan återstår västgaveln från 1100-talet och tornet från 1400-talet, medan långhuset och den absidformade sakristian tillkom 1858. Predikstolen är tillverkad 1598. Ett krucifix från 1400-talets senare del är bevarat.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Bårslöv17661806-1809 
Görarp1817 1827

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta