DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Gunnarp
Om socknen:Gunnarp utgörs av en markant dalgångsbygd längs Ätran, omgiven av en kuperad och glesbefolkad skogsbygd.
Namnet (1330-34 Gunnathorp) innehåller mansnamnet Gunne och torp nybygge.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av trä med lågt torn och smalare kor är byggd 1755-56 sedan en äldre träkyrka brunnit. Interiörens rika målningsdekor fullbordades 1782. En skulpterad dopfunt från ca 1200 är bevarad. Fegens kapell är en tornlös tegelbyggnad från 1959-60.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta