DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Ingelstorp
Indelning:2002 uppgått i Löderup.
Om socknen:Ingelstorp består av mjukt kuperad fullåkersbygd innanför ett smalt backlandskap vid Österlens sydkust.
Ortnamnet (1452 i Ingelstorp, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller mansnamnet Ingiald och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och tresidig sakristia byggdes 1872-74 efter Albert Törnquists ritningar och ersatte en romansk stenkyrka. Portalskulptur från denna finns i Lunds universitets historiska museum. De nedre delarna av dess senmedeltida torn är bevarade. Dopfunten dateras till ca 1200.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Hammar 1804-1817 
Ingelstorp 1806 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta