DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Bromma


Bromma kyrka 2016, foto: Eva-Maria Hansson

Indelning:2002 uppgått i Sövestadsbygden.
Om socknen:Bromma består av kuperad fullåkersbygd på Ystadsslätten.
Ortnamnet (1344 de Bramæ, avser kyrkbyn) anses vara bildat till ett ord med betydelsen kant, åsyftande kyrkbyns läge vid en åskant.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Ombyggnader har helt förändrat den en gång medeltida kyrkan. i golvet finnes en rad förnämligt skurna gravvårdar från äldre tid.
Ur foldern Våra kyrkor. Turistbyrån i Ystad.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Bromma1771 1846
Bussjö18001803 ?1844, 1889

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta