DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Svartrå
Indelning:2006 uppgått i Okome.
Om socknen:Svartrå består av en kuperad dalbygd längs Högvadsån med bruten skogsbygd i väster.
Namnet (1330-34 Suarthra), som är lånat från kyrkbyn, är dunkelt.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten har medeltida ursprung och breddades mot söder 1756. Den förlängdes mot öster med ett tresidigt kor 1801 och 1822. Tornet av trä tillkom ca 1829. Fragment finns av kalkmålningar från ca 1350. Altaruppsats och predikstol härrör från ca 1700.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta