DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Skårby


Skårby kyrka 2004, foto: Gösta Gansmark

Indelning:2002 uppgått i Ljunits.
Om socknen:Skårby är en kyrkby, som ligger nordväst om Ystad i ett öppet, kuperat åkerbrukslandskap. Byn har medeltida ursprung och löd en gång, liksom Balkåkra by, under Marsvinsholms gods, som är beläget vid vägen mellan dessa byar. Bosättning i dessa trakter har förekommit sedan förhistorisk tid. Tecken på tidig bosättning är runstenen vid kyrkan. Fornminnen finns också söder om byn.
Skårby skrevs på 1100-talet Scarby, vilket lär komma från forndanskans skarth, som betyder skåra och syftar på byns läge vid en ravin eller dalgång.
Ur Bevarandeprogram för Skårby.
Om kyrkan:Den vitkalkade kyrkan med sitt röda tegeltak och trappade gavelrösen är från 1100-talet. Under tidernas lopp har den byggts till. Vid slutet av medeltiden försågs kyrkan med torn och strävpelare i väster samt ett vapenhus på den södra långsidan. På 1700-talet byggdes den till, men trots allt har den behållit sin medeltida prägel. Sluttningen norr om kyrkan är vacker med en samling stora träd och välskötta gräsmattor.
Ur Bevarandeprogram för Skårby.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Gussnava 18251906
Hunnestad 18271907
Skårby 18261906

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta