DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Viken


Vikens kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:Slutet av 1500-talet utbruten ur Väsby som kapellförsamling, 1761 annexförsamling.
Om socknen:Viken består av fullåkersbygd med tätbebyggelse längs Öresund.
Ortnamnet (1570-talet Wiigen, avser fiskeläget) åsyftar den vik av Öresund där det namngivande fiskeläget ligger.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn stod färdig 1825. Den föregicks av ett medeltida kapell och ett kapell från 1683, belägna på den äldre kyrkogården. En smalare tresidigt avslutad sakristia i öster tillkom 1873 och den nuvarande tornspiran 1880. Altaruppsatsen och predikstolen, skänkta 1706, samt dopfunten från 1500-talet härrör från de föregående kapellen.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Viken  1855

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta