DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Nymö


Nymö kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Fjälkinge-Nymö.
Om socknen:Nymö består av fullåkersbygd med något skog på Kristianstadsslätten.
Namnet (1483 i Nymæ, avser den namngivande kyrkbyn) är troligen bildat till ny och hem boplats, gård.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel med smalare rakslutet kor härrör troligen från 1200-talets mitt. Under 1400-talet välvdes kyrkan och försågs med torn. En liten sakristia i öster tillkom på 1840-talet. Kyrkan har fragmentariska kalkmålningar från 1400-talets senare del. Ett triumfkrucifix från 1400-talets senare del har bevarats. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta