DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Börringe


Börringe kyrka 2008, foto:Gösta Gansmark

Namn:-1781 Börringe, 1781-1931 Gustav (även Norra Börringe), 1931- Börringe.
Indelning:1781 införlivat Lemmeströ, 2002 uppgått i Svedala.
Om socknen:Namnet som ursprungligen avser byarna Norra och Södra Börringe och Börringekloster är troligen bildat efter ett ord "bord" som betyder kant, brädd, kantliknande ås, syftande på en höjd som ligger vid Börringesjön, vilken ännu går under namnet Borren. Namnet skrevs 1257 Byrthingi, 1268 Byrthinge och 1623 Byrringe.
Den 4 april 1781 lades Börringe socken samman med österut angränsande socknen Lemmeströ. Namnet på denna socken skrevs 1555 Lemmitzröd och 1623 Lemmedtzröd och kommer troligen av mansnamnet Lemme och ändelsen -röd som betyder röjning och skulle då betyda Lemmes röjning. 1565 skrevs namnet Lemundshöij och skulle då betyda Lemmes höjd. Det finns lokala sägner om namnets ursprung. De anknyter till den gamla borg som funnits på nuvarande Kungsbacken.
De sammanlagda socknarna Börringe och Lemmeströ erhöll på riksrådet Beck-Friis´ begäran tillstånd att få antaga dåvarande konung Gustaf III:s "höga namn" och kallas Gustafs socken. Kyrkan som uppfördes några år senare kallades som en följd härav Gustafs kyrka. För att undvika förväxlingar med andra socknar med liknande namn förordnade emellertid Kungl. Maj:t den 11 september 1931 att socknen hädanefter skulle benämnas Börringe.
Ur Börringe socknar och sockenkyrkor under nio århundraden.
Om kyrkan:Kyrkan uppfördes av patronus, riksrådet Joachim Beck-Friis 1783-1787. Ritningen till kyrkan daterad 2 juli 1782 är utförd av en av den gustavianska tidens främste arkitekter, professorn vid konstakademien i Stockholm, Olof Samuel Tempelman. Grundstenen lades den 12 augusti 1783 av riksrådet Beck-Friis och på dagen fyra år senare, den 12 augusti 1787, som då var 10 Söndagen efter trefaldighet, invigdes kyrkan vid en storslagen högtid av teol. professorn Nils Hesslén, Lund.
Kyrkan är uppförd av tegel och byggd i ljus, öppen hallstil med basiliketak i gips. Tornet kröntes ursprungligen av en kopparklädd kupol, vilken tyvärr utbyttes på 1870-talet mot den nuvarande pyramidformiga tornhuven.
Genom den vackra portalen, krönt av Beck-Friis´ska och Stael von Holsteinska vapnen träder man in i vapenhuset. Här står uppställda längs väggarna några gravhällar från Lemmeströ gamla kyrkogård. Till vänster står Norra Börringe kyrkklocka från 1664 och till höger delar av Lemmeströ och Norra Börringe kyrkors dopfuntar, ävensom den gamla järnbeslagna kollektstocken från Lemmeströ kyrka.
Ur Börringe socknar och sockenkyrkor under nio århundraden.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Lemmeströ1786 1837

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta