DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Glimåkra


Glimåkra kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:Tidigt utbrutet Örkened.
Om socknen:Glimåkra är en vidsträckt och glesbebyggd, tämligen kuperad skogsbygd.
Ortnamnet (1367-99 in parochia Glimakræ), lånat från kyrkbyn, är bildat till åker och Glima den skinande, ett antaget äldre namn på Glimån.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn och smalare sakristia byggdes 1837-38. Av dess medeltida föregångare återstår tornets bottenvåning, sannolikt från senmedeltiden. Kyrkan har en altarpredikstol. Den skulpterade dopfunten härrör från 1700.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta