DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Vadensjö


Vadensjö kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:1995 uppgått i Härslöv.
Om socknen:Vadensjö består helt av mjukt kuperad fullåkersbygd.
Ortnamnet (1351 de Wathænsyø, avser den namngivande kyrkbyn), vars förled är oviss, avsåg äldst en nu försvunnen vattensamling strax norr om kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten härrör troligen från 1100-talet och välvdes på 1400-talet. Vid en omfattande ombyggnad 1848-50, efter ritningar av C.G. Brunius, förlängdes den mot öster och försågs med en absidformad sakristia, varjämte ett torn tillkom. Den nuvarande tornspiran tillkom ca 1900.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Vadensjö1777-17811804 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta