DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Skurup


Skurups kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Indelning:1543 införlivat Saritslöv, 1994 införlivat Hassle-Bösarp.
Om socknen:Skurup består av småkuperad fullåkersbygd, nu delvis tättbebyggd, med backlandskap i norr.
Ortnamnet (1443 j Skurop, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller torp nybygge och möjligen skur skjul.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Ursprungligen från 1200-talet. Långhuset försågs vid mitten av 1800-talet med utbyggnader mot norr och söder. Kalkmålningarna utförda av Snårestadsmästaren under 1300-talets första hälft. Den medeltida dopfuntens mässingsfat skänkt till kyrkan 1646. Predikstolen från 1605 har evangeliststatyetter.
Ur foldern Våra kyrkor. Turistbyrån i Ystad.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Hylteberga 1785 
Sandåkra1785  
Skurup 1785 
Särslöv 1785 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta