DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Sillhövda
Indelning:1846 utbruten ur Fridlevstad.
Om socknen:Sillhövda är en småbruten skogsbygd vid Smålandsgränsen med spridd bebyggelse. Förhistoriska fornlämningar är inte kända, men vid sjön Älten finns en borgruin.
Ortnamnet (1583-84 Sildhoffde, avser den namngivande byn) är bildat till sjönamnet Sillhövden, kanske övre änden (huvudet) på Silleå.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn invigdes 1945 och ersatte en 1940 brunnen träkyrka från 1760-talet. Altarskåpet från 1400-talets slut har ursprungligen tillhört Torhamns kyrka.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta