DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hedeskoga


Hedeskoga kyrka 2016, foto: Eva-Maria Hansson

Indelning:2002 uppgått i Sövestadsbygden.
Om socknen:Hedeskoga utgör småkuperad fullåkersbygd omedelbart utanför Ystad.
Ortnamnet (1547 Hedesckoff, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller hed kal slätt och skog.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan från 1100-talets mitt, tillbyggdes på 1400-talet, torn och tinnade gavlar. Märklig prydnad utgör södra portalen. Altaruppsats från 1714, predikstolen från samma årtionde. Storklockan bär årtalet 1471.
Ur foldern Våra kyrkor. Turistbyrån i Ystad.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Folkestorp1763, 73?1804, 07? 
Lilla Tvären 1792 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta