DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Näsum


Näsums kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Om socknen:Näsum består av en markerad dalgångsbygd n. om Ivösjön, omgiven av bergshöjder.
Ortnamnet (1442 j Næseme sokn), lånat från kyrkbyn, innehåller antingen dativ plur. av näs eller en sammansättning av näs och hem boplats, gård. Kyrkbyn ligger innanför ett näs i Ivösjön.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Näsums kyrka stod färdigbyggd 1871. Den ersatte då en kyrkobyggnad från 1793, vilken i sin tur hade ersatt en medeltida, romansk kyrka. Enligt traditionen hade den medeltida kyrkan i sin tur en föregångare i Gudahagen, den förhistoriska anläggningen ca 800 meter sydväst om kyrkan.
Kyrkan genomgick en omfattande restaurering 1962-63. Härvid minskades kyrkans ca 1000 platser till hälften. I korbågen byggdes en vägg upp till taket och altarbordet men korset vändes och fick sin plats i sakristian. En ny altaruppsats byggdes med en altartavla som föreställer Kristus på korset. Tavlan, som är känd, är målad i mitten av 1800-talet av Estlands nationalmålare Johann Köler.
Bland kyrkans få bevarade inventarier från de äldre kyrkorna märks bland annat den lilla kyrkklockan från medeltiden, den stora från 1700-talet och den "grekiska lampan" i vapenhuset, också den från 1700-talet. Dopfunten av trä är skänkt till kyrkan 1681 och ersatte då den medeltida dopfunten.
Enligt uppsatt skylt vid kyrkan.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta