DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hammenhög
Indelning:2002 införlivat Östra Herrestad, Hannas och Vallby.
Om socknen:Ortnamnet (1379 de Hamondahøgh, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller mansnamnet Hamund och hög (grav)hög.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och tresidig avslutning i öster är byggd 1849 efter C.G. Brunius reviderade ritningar. Tornets nedre del från senmedeltiden kvarstår från den föregående kyrkan. Sakristian är på 1800-talsvis inrymd bakom ett skrank öster om altaret. Dopfunten från 1100-talet är tillskriven Sighraf.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta