DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Stoby


Stoby kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:1910 utbrutet Hässleholm, 2006 införlivat Ignaberga och Norra Sandby.
Om kyrkan:Absidkyrkan av sten härrör från 1100-talet. Den välvdes på 1400-talet men endast valvet i koret är bevarat. Senare förlängdes den mot väster. En korsarm i norr byggdes 1836 och tornet tillkom 1855. Kalkmålningar från ca 1225 samt från ca 1500 av Everlövsmästaren finns i koret och absiden. Predikstolen är från 1592.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta