DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Ölmevalla
Namn:Förr även Örmevalla.
Om socknen:Ölmevalla består av öppen och småbruten kustslätt, nu delvis tättbebyggd, med bergterräng i öster och holmar i Kungsbackafjorden.
Ortnamnet (1455 Ölmewallasogn) är lånat från den ursprungliga kyrkbyn. Det innehåller plur. av vall slätt, gräsmark och genitiv av ett ånamn Ylm eller Ylma.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av gult tegel med torn och smalare tresidig sakristia i öster byggdes 1884-85 efter A.C. Petersons ritningar och ersatte en medeltida stenkyrka på annan plats.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta