DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Östra Sallerup


Östra Sallerups kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1885 Sallerup (i Frosta härad), 1885- Östra Sallerup (Östra använt även tidigare).
Indelning:2006 uppgått i Västerstad.
Om socknen:Östra Sallerup består av småbruten odlingsbygd, öppen mot slätten i väster och skogigare mot Linderödsåsen i öster.
Ortnamnet (1201 Saxulstorp, avskrift, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller torp nybygge och troligen ett forndanskt mansnamn Saxel (Saxulf).
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från 1100-talets senare del och välvdes under 1400-talet. Tornet byggdes ca 1500. Vid en ombyggnad 1864 tillkom en bred korsarm i söder, långhusvalven revs och altaret flyttades till norra väggen. Ett vapenhus i söder byggdes 1862. Det ursprungliga koret har kalkmålningar från 1200-talet och 1667. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Den originelle kyrkoherden Jöns Henriksson anlade ca 1680 en park i anslutning till prästgården, bl.a. försedd med stensättningar till Karl XI:s ära. Parkanläggningen restaureras f.n. successivt.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Bessinge  1839
Gunnarp1802 1837
Kölleröd  1840
Ormastorp  1833
Pärup 18231838
Sallerup 1804 
Tattarp  1831
Tormanstorp 1827 
Ulatofta 1817-1820 
Årröd 1825 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta