DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Bosarp


Bosarps kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:Tidigt införlivat Öslöv, 2002 uppgått i Östra Onsjö.
Om socknen:Bosarp består av småbruten slättbygd, delvis av fullåkerstyp.
Ortnamnet (ca 1350 in parochia Bosæthorp) är bildat till mansnamnet Bosi och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrka av sten med torn och smalare kor är byggd 1868. Grunden efter den föregående, romanska stenkyrkan undersöktes 1948, då man fann en skulpterad gravhäll från 1100-talet.
Enligt Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Bosarp  1836
Kärrstorp 18181854
Öslöv  1837

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta