DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Källsjö


Källsjö kyrka 2009, foto: Catrine Bergstrand

Om socknen:Källsjö är en starkt kuperad, sjörik skogsbygd med begränsade dalgångsbygder.
Namnet (1330-34 Kætilryt) är lånat från en gård i socknen. Förleden är genitiv av mansnamnet Kätil och efterleden ursprungligen ryd röjning i skog.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn och invändig absid byggdes 1830 och ersatte en medeltida stenkyrka. Delar av en altaruppsats och en predikstol från 1600-talet har bevarats liksom en dopfunt från 1200-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta