DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Vedby


Vedby kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:2006 uppgått i Klippan.
Om socknen:Vedby består av slätt vid Rönne å, småbruten dalbygd längs Bäljaneån samt skogsbygd med höjdbebyggelse i norr.
Ortnamnet (1364 de Whithby, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller fornda. with skog och by gård, by.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den treskeppiga tegelkyrkan med trappgaveltorn och tresidigt kor invigdes 1867 och ersatte en medeltida stenkyrka. Från denna har bevarats bl.a. en äldre altaruppsats från 1600-talets förra hälft och en dopfunt från 1100-talets senare del.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta