DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Örsjö


Örsjö kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Indelning:2002 uppgått i Villie.
Om socknen:Örsjö består av delvis kuperad fullåkersbygd på inre Söderslätt.
Ortnamnet (ca 1300 Øræsyo, avser den namngivande kyrkbyn), som ursprungligen avsåg en nu försvunnen sjö norr om kyrkan, innehåller i förleden ett forndanskt ør grusig, sandig strand.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkans äldsta delar, det lägre och smalare koret och den halvrunda absiden är troligen från 1100-talet. Långhuset ombyggdes på 1300-talet. Det breda västtornet tillkom troligen på 1200-talet. Dopfunten av sandsten är från 1200-talet och dopfatet av mässing med "bebådelsen" i bottenrelief från 1600-talet. Från 1600-talet är också predikstolen. Två säregna väggmålningar på den norra väggen finns, nämligen livshjulet och S:t Kristoffer. Storklockan är från 1400-talet.
Ur foldern Våra kyrkor. Turistbyrån i Ystad.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Örsjö 1806 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta