DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Lund Allhelgona


Lunds Allhelgonakyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:1962 utbruten ur Lund Domkyrko.
Om kyrkan:Kyrkan är en treskeppig hallkyrka med sidoläktare och runt korparti, ritad av Helgo Zettervall 1877 och byggd av bl.a. maskinslaget tegel och cement 1887-91. Den räknas som ett av nygotikens huvudverk i svensk kyrkoarkitektur. Den välbevarade interiören är en homogen skapelse av Zettervall med dekorationsmålningar av Svante Thulin, glasmålningar från Innsbruck och altartavla med skulpturer av C.J. Dyfverman.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta