DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Linderöd


Linderöds kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1889 Linneröd, 1889- Linderöd.
Om socknen:Linderöd utgörs av ett småbrutet odlings- och lövskogslandskap på Linderödsåsen.
Ortnamnet (1332 in Lynderyth, avskrift, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller linde lindbestånd och ryd röjning.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från 1100-talet. Ett ursprungligt skulpterat tympanonfält är bevarat. Valven tillkom på 1400-talet och ett mycket lågt torn 1770. Interiörens rika kalkmålningsskrud är daterad till 1498. Altaruppsatsen härrör från 1700-talets förra hälft och predikstolen från 1640-talet. Den skulpterade dopfunten är samtida med kyrkan.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta