DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Östra Torp


Östra Torps kyrka 2014, foto: Eva-Maria Hansson

Indelning:2002 uppgått i Källstorp.
Om socknen:Östra Torp består av fullåkersbygd på landets sydligaste udde samt tätbebyggelse i Smygehamn.
Ortnamnet (1570-talet Østre Torpe Sognn), lånat från kyrkbyn, innehåller torp nybygge. Kyrkbyn och grannbyn Västra Torp i Lilla Isie socken utgjorde äldst troligen en enda by.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten och tegel med torn och halvrunt kor/sakristia stod klar 1880 och ersatte en medeltida kyrka av sten och tegel. Den brann 1909 och återuppbyggdes i stort sett efter de gamla ritningarna. I den nuvarande predikstolen är insatta reliefer från en ännu äldre, sannolikt från ca 1550-70.
Kyrkan är Sveriges sydligaste.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Östra Torp17711809 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta