DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Välinge


Välinge kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:2002 uppgått i Välinge-Kattarp.
Om socknen:Välinge består av fullåkersbygd med mindre skogsdungar på slätten vid nedre Vege å.
Ortnamnet (1393 tel Vælinges kirkæ), lånat från kyrkbyn, innehåller en inbyggarbeteckning, bildad till ett vædhil vadställe (över Hasslarpsån).
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med absidkor byggdes 1855-56 efter C.G. Blom-Carlssons ritningar. Av den föregående medeltidskyrkan sparades tornet från ca 1500. Predikstolen skänktes 1631.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Fulhult1817  
Välinge  1829-1832

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta