DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Lilla Harrie


Lilla Harrie kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Kävlinge.
Om socknen:Lilla Harrie består av fullåkersbygd på slätten norr om Kävlingeån.
Ortnamnet (1343 in Harthakar Litlæ, avser den namngivande kyrkbyn) betyder den (de) hårda åkern (åkrarna). Kyrkbyarna i L. och grannförsamlingen Stora Harrie var äldst en enda by.
2008-05-20 Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan från 1100-talet välvdes under 1400-talet, då absiden revs. Tornet tillkom vid en ombyggnad 1856. Absiden återuppfördes som sakristia vid en restaurering 1939-42. Storklockan härrör från 1395.
Enligt Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Lilla Harie17801808 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta