DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Köinge


Köinge kyrka 2009, foto: Catrine Bergstrand

Indelning:2006 uppgått i Okome.
Om socknen:Köinge består av en kuperad, öppen dalgångsbygd längs Ätran samt av bruten skogs- och bergsbygd väster därom.
Namnet (1330-34 in Könge), givet efter kyrkbyn, är oklart.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Köinge gamla kyrka, från slutet av 1200-talet, var byggd av tjocka gråstensmurar. I slutet av 1800-talet ansågs den vara omodern och revs 1896. Samma år, på samma plats, uppfördes den nygotiska stenkyrkan med torn, korta korsarmar och smalare tresidigt kor efter A.C. Petersons ritningar. I denna finns två dopfuntar, en från 1100-talet som används, och en från 1300-talet. Dopskålen är från 1700-talet och altaruppsatsen från 1650.
Källa Nationalencyklopedin, skylt vid kyrkan

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta