DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Listerby


Listerby kyrka 2008, foto: Anette Lenander

Indelning:2002 införlivat Förkärla, Edestad och Hjortsberga.
Om socknen:Listerby består av omväxlande dalgångsbygder och bergs- och moränhöjder i kustlandet samt skärgård.
Ortnamnet (1421 j Liisterby sogn), lånat från kyrkbyn, anses innehålla ett antaget äldre namn Lystr(a) på Listerbyån, bildat till namnet på källsjön Ljusterhövdingen.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med invändigt smalare kor samt absid är byggd 1845-49 efter J.F. Åboms ritningar med användande av murverk från den föregående romanska medeltidskyrkan. Tornet byggdes 1871 efter J.A. Hawermans ritningar. Absidmålningen är utförd av Gunnar Torhamn 1950. Predikstolen från tidigt 1600-tal målades 1693.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta