DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Karlskrona Tyska


Trefaldighetskyrkan 2008, foto: Anette Lenander

Namn:Även Fredrika Dorotea Vilhelmina.
Indelning:1680 utbruten ur Augerum, 1846 uppgått i Karlskrona Stad.
Om kyrkan:Trefaldighetskyrkan är uppförda av sten efter Nicodemus Tessin d.y.:s ritningar och tillhör den italienskinspirerade klassiska barockens främsta monument i Sverige. Kyrkan i söder är en utvändigt åttkantig, invändigt rund, kupoltäckt centralkyrka med korta korsarmar, varav den mot torget utgörs av en jonisk portik. Fasaderna är indelade av joniska pilastrar. Kyrkan uppfördes 1697-1749 med vissa avbrott. Kyrkan eldhärjades svårt vid den stora stadsbranden 1790 men återuppfördes efter Olof Tempelmans ritningar.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta