DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Ljungby


Ljungby kyrka 2009, foto: Catrine Bergstrand

Om socknen:Ljungby består av ett kuperat, öppet odlingslandskap med mindre berg väster om Ätran samt ett skogsområde i de västra delarna.
Namnet (1267-1333 Lyungby) är lånat från kyrkbyn. Det innehåller ljung och by gård.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten, är uppförd i nyklassicistisk stil, med torn och med tresidig sakristia i öster, invigdes 1873 och ersatte en 1869 brunnen medeltida stenkyrka. Från denna har bl.a. bevarats dopfunten från 1200-talet. Kyrkans tak pryds av en kyrktupp från 1764, en symbol för uppståndelsen. I tornet hänger två klockor, en större och en mindre.
Källa Nationalencyklopedin, skylt vid kyrkan

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta