DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Elleholm
Indelning:2006 uppgått i Mörrum-Elleholm.
Om socknen:Elleholm utgör en öppen, småbruten kustbygd runt Mörrumsåns mynning.
Ortnamnet (1438 Elleholm, avser den namngivande gården) innehåller ett fornda. ælli albestånd och holm, åsyftande en holme i Mörrumsån.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den lilla putsade korsvirkeskyrkan med lågt torn från 1819 och sakristia från 1784 uppfördes vid 1700-talets början och ersatte ett sannolikt medeltida kapell som varit E:s stads gudstjänstlokal. Altaruppsatsen och predikstolen är samtida med kyrkan. Triumfkrucifixet härrör från ca 1500.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta