DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Bollerup
Indelning:1569 införlivat mindre del av upplösta Gärarp, 2002 uppgått i Smedstorp.
Om socknen:Bollerup är fullåkersbygd i det inre av Österlen.
Ortnamnet (1341 de Bullathorp) innehåller torp nybygge och i förleden troligen ett mansnamn Bulle.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel med torn och smalare tresidigt kor är byggd 1865 efter ritningar av Helgo Zettervall. Den ersatte en medeltida stenkyrka. En dopfunt från 1100-talet har bevarats.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta