DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Köpinge


Köpinge kyrka 2013, foto: Alf Rosenquist

Om socknen:Köpinge är en plan slättbygd av fullåkerstyp vid Vramsån och nedre Helge å.
Ortnamnet (1361 Ecclesie Køpinge), som är lånat från kyrkbyn, innehåller fornda. køping handelsplats.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten med brett torn härrör troligen från 1100-talets mitt och välvdes på 1400-talet. Vid okänd tidpunkt under medeltiden uppfördes en tillbyggnad väster om tornet. Under 1500-talets senare del byggdes ett gravkor i norr och 1796 påfördes en korsarm i söder. Gravkoret i norr omändrades 1859 till korsarm. Kyrkan har kalkmålningar från 1400-talets senare del, utförda av Vittskövlegruppen. Altaruppsatsen är daterad till 1600. Predikstolen härrör från 1600-talets förra hälft. En madonnabild från ca 1430, som möjligen ursprungligen tillhört kyrkan, återuppsattes 1953.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta