DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Kyrkoköpinge
Indelning:2002 uppgått i Dalköpinge.
Om socknen:Kyrkoköpinge ligger i Söderslätts fullåkersbygd, nu delvis tättbebyggd.
Ortnamnet (1303 Jn Kirkykøpingæ, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller forndanska køping handelsplats. Förleden skiljer namnet från bynamnet Mellanköpinge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör troligen från 1100-talets senare del. Under 1400-talet välvdes den och försågs med trappgaveltorn. Valven har kalkmålningar från 1400-talets slut. Altaruppsatsen är daterad 1631. Predikstolen från ca 1600 har omändrats 1735. Ett senmedeltida triumfkrucifix och en skulpterad dopfunt från 1100-talet har bevarats.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Kyrkoköpinge1767-17681814-1816 
Mellanköpinge 1811-12 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta