DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Munka-Ljungby


Munka-Ljungby kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Namn:-1860 Munkalyngby.
Indelning:2006 införlivat Tåssjö och Össjö.
Om socknen:Ortnamnet (1560 Munckeliungbye, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller ljung ljunghed och by gård, by. Tillägget Munka- åsyftar troligen ett samband med Herrevadskloster.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med smalare kor härrör troligen från ca 1200. Under 1400-talet välvdes den och försågs med torn. Två breda korsarmar tillkom 1867-68. Koret har kalkmålningar från 1400-talet. Den skulpterade dopfunten härrör från 1100-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta