DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Virke


Virke kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Kävlinge.
Om socknen:Virke består av fullåkersbygd på slätten mellan Kävlingeån och Saxån.
Ortnamnet (1358 in Wirkøghe, avskrift, avser den namngivande kyrkbyn), en sammansättning med hög (grav)hög, kan åsyfta en forntida försvarsanläggning (virke) på en kulle norr om kyrkbyn.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Nygotisk kyrka av sten med trappgaveltorn och tresidigt kor stod klar 1862 och ersatte en romansk stenkyrka från 1100-talet.
Enligt Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Virke17761804 
Virketorp17761804 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta